Universitatea din Bucureşti este singura din ţară care organizează o conferinţă pe tema achiziţiei limbii. Vineri, 24 noiembrie 2017, s-au desfășurat lucrările celui de-al 5-lea Colocviu de Achiziţia Limbii (5th Bucharest Colloquium on Language Acquisition), organizat de Centrul pentru Studiul Dezvoltării Limbajului şi al Comunicării Lingvistice din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.

Lucrările colocviului au început cu ora 09:00 la sediul facultății (strada Pitar Moş, nr. 7-13).

Una dintre temele colocviului din acest an se referă la bilingvismul simultan timpuriu și la ariile de vulnerabilitate, aceasta fiind o temă actuală ȋn cercetarea din domeniul achiziţiei limbii. Despre acest subiect au discutat Maria Teresa Guasti de la Universitatea din Milan-Bicocca şi Tihana Kraš de la Universitatea din Rijeka, invitații speciali ai ediției de anul acesta a colocviului.

Maria Teresa Guasti (Universitatea din Milano-Bicocca) este autoare a numeroase articole de achiziţia limbii ȋn condiţii tipice şi atipice, ȋn context mono- şi bilingv, publicate ȋn reviste de prestigiu (Language Acquisition, Linguistic Inquiry, Applied Psycholinguistics, Journal of Child Language, Clinical Linguistics and Phonetics, Lingua, Probus). Este co-autor al cărţii The Acquisition of Italian, apărut ȋn 2015 la editura John Benjamins, şi autoarea unuia dintre cele mai populare manuale de achiziţia limbii (aflat acum la a doua ediţie): Language Acquisition. The Growth of Grammar, publicat la MIT Press. Maria Teresa Guasti s-a ocupat de achiziţia cliticelor pronominale, a acordului, a propoziţiilor relative şi a propoziţiilor interogative. A elaborat teste de identificare a copiilor care suferă de afazie de dezvoltare (Specific Language Impairment) şi de dislexie. În ultimii ani, a fost implicată ȋn proiecte de cercetare al căror scop a fost acela de a găsi metodele cele mai eficiente de identificare a acestor două afecţiuni ale căror manifestări sunt similare cu erorile pe care le fac copiii ȋn ȋnvăţarea unei limbi străine. În lipsa unor teste relevante, copiii bilingvi cu dezvoltare tipică riscă să fie incorect diagnosticaţi ca dislexici sau afazici.

Tihana Kraš (Universitatea din Rijeka) este specialistă ȋn studiul achiziţiei limbii ȋn context bilingv. Este directorul filialei din Croaţia a proiectului Bilingualism Matters, al cărui scop este de a populariza rezultatele cercetării achiziţiei limbii de către copiii bilingvi şi de a informa corect publicul nespecialist ȋn legătură cu efectele benefice pe termen lung ale dezvoltării ȋn context bilingv. Tihana Kraš a publicat ȋn reviste de prestigiu precum International Journal of Bilingualism, Linguistic Approaches to Bilingualism și Applied Linguistics numeroase articole ȋn care abordează achiziţia inacuzativităţii, a anaforei pronominale şi a cliticelor ȋn croată, italiană şi engleză de către copiii bilingvi.

Programul complet al evenimentului poate fi consultat aici.

Ediţiile anterioare ale acestui colocviu s-au bucurat de interesul profesorilor, al doctoranzilor şi al masteranzilor. De altfel, ȋn fiecare an, printre participanţii care prezintă lucrări ȋn cadrul colocviului se numără doctoranzi şi masteranzi care au fost atraşi de studiul achiziţiei şi ȋnvăţării limbii din perspectivă generativă.

Pin It on Pinterest

Share This