A fost lansat catalogul lunii noiembrie cu programele de finanțare nerambursabilă active, finanțate de către Uniunea Europeană, care se adresează organismelor publice sau private, organismelor internaționale, organizațiilor private sau entităților private non-profit.

Scopul acestor programe este acela de a sprijini implicarea democratică și participarea civică, îmbunătățirea infrastructurii educaționale, devoltarea de măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității, precum și creșterea relevanței învățământului universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Lista completă a programelor cu finanțare nerambursabilă pentru luna noiembrie, precum și mai multe detalii despre fiecare program în parte pot fi consultate aici.

Pentru mai multe informații referitoare la etapele care trebuie parcurse pentru depunerea proiectelor, vă rugăm să contactați Departamentul de Fonduri Structurale, la numerele de telefon: (+4) 021 305 82 22, (+4) 021 305 82 24, (+4) 021 305 82 06.

 

Pin It on Pinterest

Share This