Carvana Editurii Universității din București (EUB) își prezintă oferta de carte în cadrul conferinței intitulate „Educația STEM – Parteneriat pentru Calitate”, a doua ediție a Conferinței Naționale a Comunității Educație pentru Științe, care se va desfășura vineri, 3 noiembrie 2017, și sâmbătă, 4 noiembrie 2017, la Biblioteca Națională a României (Bulevardul Unirii, nr. 22).

Oferta de carte a Caravanei EUB include titluri cunoscute sau foarte recente, inclusiv colecţii noi, atât din domeniul psihologie şi ştiinţele educaţiei, cât şi volume conexe sferelor de interes ale conferinţei, din domenile comunicare, educaţie fizică şi sport, calitatea vieţii, sociologie, filosofie sau ştiinţe exacte.

Conferinţa „Educația STEM – Parteneriat pentru Calitate” este organizată de Universitatea din București, în parteneriat cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară – Horia Hulubei și European Schoolnet și reunește experţi din domeniul educaţional de la nivel internaţional şi local, reprezentanţi ai şcolilor şi universităţilor, ai institutelor de cercetare, factori de decizie la nivel de politici educaţionale, industrie, ONG-uri, companii.

Principalele subiecte aduse în discuție de participanți se vor concentra asupra abordărilor inovative ale STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), precum şi asupra tendinţelor de dezvoltare şi provocărilor cu care se confruntă diverşi actori interesaţi de dezvoltarea Comunităţii Educaţie pentru Ştiinţe.

Cei 250 participanţi, prezenți la eveniment, sunt cadre didactice care predau discipline STEM (dintre care cel puţin 30 de cadre didactice din zone defavorizate), studenţi, universitari preocupaţi de cariera didactică, reprezentanţi ai diferitelor organizaţii ce desfăşoară activităţi de educaţie non-formală, ai institutelor de cercetare interesaţi de activităţi de comunicare a ştiinţei şi decidenţi în domeniul politicilor educaţionale.

Mai multe informații despre conferinţa „Educația STEM – Parteneriat pentru Calitate” pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This