Asociaţia Ad Astra anunţă deschiderea pentru ce-a de-a treia ediţie (2018) a premiilor Ad Astra pentru excelenţă în cercetare. Premiile evidențiază rezultatele științifice remarcabile obținute de candidați în ultimii 5 ani, recunoscute pe plan internațional și documentate prin lucrări publicate în reviste sau edituri de prestigiu.

Domeniile științifice eligibile pentru nominalizare sunt următoarele: Științe Fizice și Chimice (SFC), Științele Vieții (SV), Științele Pământului și Științele Spațiale (SPSS), Științe Inginerești (SI), Matematică şi Informatică (MI) și Științe Sociale și Discipline Umaniste (SSDU). Premiile sunt grupate în două categorii, pentru fiecare categorie de cercetători: premii pentru cercetători în prima fază a carierei, cu mai puțin de 7 ani de la susținerea doctoratului şi premii pentru cercetători avansați, cu mai mult de 7 ani.

Pentru fiecare grupă de domenii, în cadrul fiecărei categorii, Ad Astra acordă două premii: unul pentru cercetători care au afilierea la o instituție din România și altul pentru cercetători care dețin/au deținut cetățenia română și au afilierea la o instituție din străinătate.

Asociaţia Ad Astra acceptă pentru nominalizare propuneri venite din partea unor personalităţi știinţifice. Spre deosebire de edițiile anterioare, începând cu ediția a treia nu sunt acceptate autopropuneri (conform regulamentului adoptat de Asociație în noiembrie 2017). Nominalizările se pot face pe pagina premii.ad-astra.ro/, până la data de 15 martie 2018.

Printre premianții edițiilor anterioare s-au numărat și cercetători din cadrul Universității din Bucureşti. Rezultatele primelor două ediţii (2014 și 2016) ale premiilor Ad Astra pot fi consultate integral aici.

Mai multe detalii despre modalitatea de înscriere a nominalizărilor la Premiile Ad Astra ediția 2018 pot fi consultate pe site-ul asociației.

Pin It on Pinterest

Share This