Joi, 23 noiembrie 2017, în cadrul Seminarelor Departamentului de Geologie va avea loc conferința cu titlul ,,Structura forelandului Carpaților Sudici, câteva idei și argumente pentru evoluția tectonică”.

Seminarul va avea loc începând cu ora 18:00 în Amfiteatrul „Sabba Ștefănescu” al Facultății de Geologie și Geofizică (sala 2A, Palatul Universității din București, Bd. N. Bălcescu nr. 1, et. 2).

În cadrul conferinței, Ioan Munteanu va prezenta noi informații obținute din interpretarea sintetică a datelor provenite din arealul Depresiunii Getice, aducând la zi ipotezele și modelele referitoare la evoluția tectono-stratigrafică și sedimentologică a acestui areal, important pentru resursele de hidrocarburi pe care le înmagazinează.

Dr. Ioan Munteanu este absolvent al Facultății de Geologie și Geofizică din Universitatea din București și în prezent activează ca cercetător postdoctoral la Universitatea din Utrecht (Olanda), unde a și obținut recent titlul de doctor în cotutelă cu Universitatea din București. Domeniile lui principale de interes sunt reprezentate de interpretarea seismică, tectonică, geologia structurală, analiza bazinelor de sedimentare, stratigrafia seismică, modelarea analogică, geologia ambientală, explorarea pentru hidrocarburi și stocarea CO2. Ioan Munteanu a activat ca cercetător și asistent universitar în cadrul Facultății de Geologie și Geofizică până în 2012, iar în prezent predă tot aici cursurile de analiza datelor structurale și microstructurale, respectiv de analiza bazinelor de sedimentare.

În același timp, Ioan Munteanu lucrează de peste 10 ani și în industria explorării și exploatării de hidrocarburi (petrol), fiind geolog senior de explorare în cadrul companiei Repsol, Divizia Europa de Est, Marea Britanie și Irlanda. În acest context, este implicat activ în două proiecte de explorare majore, desfășurate în Marea Neagră, zona Bulgaria și România (modelarea evoluției tectonice-sedimentologice a acesteia a reprezentat și subiectul tezei de doctorat susținute la Universitatea din Utrecht), respectiv în Depresiunea Getică-Zona Cutelor Diapire, regiune cu o structură geologică aparte situată în partea sudică a României, în fața Carpaților Meridionali. În cadrul proiectelor participă la activitățile de explorare pentru hidrocarburi,  integrând informații provenite din surse diverse cum sunt interpretarea geologică a datelor seismice sau a datelor de sondă, stratigrafie secvențială, analiză structurală, tectonică regională, sedimentologie, modelare de bazin și modelarea datelor de gravimetrie-magnetometrie.

Pin It on Pinterest

Share This