Marți, 14 noiembrie 2017, Secția de Științe Umaniste a Institutului de Cercetări al Universității din București (IRH-ICUB) organizează un nou seminar ,,Conștiență și cunoaștere–o abordare interdisciplinară”.

Prelegerea, intitulată ,,Conștiență și mecanismul de simulare al creierului” se încadrează în eforturile de investigație a funcțiilor creierului și va fi susținută de conf. univ. dr. Dragoș Cîrneci, profesor la Faculatea de Psihologie și Științele Educației a Universității ,,Spiru Haret” și cercetător la Centrul Internaţional de Cercetare şi Educaţie ȋn Tehnologii Creative (CINETic). Evenimentul va avea loc la sediul IRH-ICUB, în sala de conferințe (str. D. Brândză, nr. 1), începând cu ora 17:00.

În prezentarea sa, Dragoș Cîrneci va vorbi despre funcția de bază a creierului, reprezentată de predicții cu privire la evenimentele viitoare. Cu cât sunt mai exacte aceste predicții, cu atât este mai favorizat respectivul organism în supraviețuire și evoluție.

Memoria poate fi considerată un instrument al acestui ,,creier prospectiv” care este folosit pentru a genera simulări ale unor posibile evenimente viitoare, dar ea poate fi folosită și pentru a genera alternative la ceea ce s-a întâmplat deja – sau chiar scenarii contra-factuale. Acest lucru se poate explica printr-un proces numit ,,construcție de scenarii”, care constă în reconstruirea de către creier a informației stocate și în recombinarea ei în scene sau evenimente ce reconstruiesc experiențele trăite sau creează scenarii alternative. Aceste procese stau la baza mai multor activități ale creierului cum ar fi reamintirea unei informații, înțelegerea punctului de vedere al altcuiva, planificarea diferitelor acțiuni sau chiar activități creative. Memoria, imaginația și predicția viitorului par procese cognitive diferite.

Totuși, numeroase date de tip cognitiv și imagistic sugerează că ele sunt de fapt strâns legate. Meta-analizele realizate pe baza studiilor de imagistică arată că baza neurologică a memoriei semantice este foarte asemănătoare cu rețeaua implicită a creierului, numită de unii autori ,,rețeaua conștienței.”

Dragos Cîrneci are un doctorat în psihologie și este specializat în neuroștiințe cognitive și comportamentale. În 2004 a publicat primul manual de neuroștiințe cognitive ale dezvoltării în limba română și este autorul a alte trei cărți: The Origin of the Mind; From Viruses to Beliefs (,,Originile minții: de la virusi la credințe”, 2013),The Stress in Our Mind and the War in the Cell World (,,Stresul din mintea noastră şi războiul din lumea celulelor”, 2014) și The Homo Sapiens Brain: How to Handle it (,,Creierul de Homo Sapiens: Ghid de utilizare”. 2016). Dragoș Cîrneci colaborează cu următoarele universități: Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj, Universitatea din București și Universitatea Tibiscus din Timişoara. A lucrat și în proiecte găzduite de Academia Română. Este conferențiar universitar la Universitatea ,,Spiru Haret” și cercetător la CINETic – UNATC, Laboratorul de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie Aplicată prin Experiențe Imersive.

Pin It on Pinterest

Share This