Multă vreme, studenţimea din România s-a bucurat de o aură romantic-radicală. În prezent, masa în creştere a studenţilor a devenit o preocupare pentru decidenţi şi alţi actori sociali şi pentru societate în ansamblu. Cu toate acestea, nu există în România decât studii puţine la număr şi nesistematice cu privire la organizarea studenţilor şi la principalele moduri în care ei acţionează laolaltă. În plus, literatura de specialitate internaţională dedicată organizaţiilor studenţeşti rămâne fie tributară unor perspective influenţate de „momentul 68”, fie caută încă o perspectivă analitică adecvată.

Vineri, 17 noiembrie 2017, Universitatea din București, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, prezintă succinct în cadrul unei conferințe principalele rezultate ale proiectului ,,De la corporatism la diversitate: un studiu neo-instituționalist al organizațiilor studențești de reprezentare în România post-comunistă”. Întâlnirea va avea loc la Sala de Consiliu a Facultății de Sociologie și Asistență Socială (str. Schitu Măgureanu, nr. 9), începând cu ora 15:00.

Conferința va consta în patru prezentări succinte: cadrul teoretic ales, adaptarea sa la cazul românesc, prezentarea rezultatelor (preliminare) ale unui amplu efort de documentare empirică, precum și un studiu de caz privind unul dintre primele eforturi de organizare la Universitatea din București.

Prin acest proiect, Universitatea din București și-a propus să acopere atât absenţa datelor empirice, cât şi carenţele conceptuale ale domeniului. Miza principală a proiectului a fost aceea de a analiza evoluția câmpului organizațional al reprezentării studențești în România, de la structurile erei comuniste până în prezent. Această analiză a constat în colectarea datelor sistematice şi interpretarea lor printr-o grilă analitică fructificată doar parțial în contextul acestui obiect de cercetare.

În cadrul conferinței, Liviu Andreescu, profesor la Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității din București, va prezenta cadrul pentru studierea acțiunii colective a studenților. În continuare, Viorel Proteasa, lector la Departamentul de Științe Politice al Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, și director al Centrului de Politici Publice al Universității de Vest din Timișoara, va vorbi despre evoluția acțiunii colective a studenților din perspectiva studiilor organizațiilor în tradiția neo-instituționalistă.

Matei Gheboianu, lector la Facultatea de Istorie a Universității din București, va discuta despre evaluarea profesorilor de către studenți în context revoluționar, aducând în discuție un studiu de caz referitor la Facultatea de Istorie a Universității din București în perioada 1989-1990.

Nu în ultimul rând, Vlad Botgros și Alexandra Dodiță, doctoranzi în domeniul Științelor Politice la Universitatea de Vest din Timișoara, vor aduce în discuție repertorii de protest în România post-comunistă.

Rezultatele preliminare au fost obținute în proiectul ,,De la corporatism la diversitate: un studiu neo-instituționalist al organizațiilor studențești de reprezentare în România post-comunistă”, finanțat prin programul Resurse Umane – Tinere Echipe, în cadrul Planului Național pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (PN II), cod PN-II-RU-TE-2014-4-2296, contract nr. 379/2015. Proiectul a fost implementat cu sprijinul consistent al Universității din București, prin ICUB – Secțiunea de Științe Sociale, și al Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul de Politici Publice.

Mai multe informații despre cele patru prezentări din cadrul conferinței, dar și despre echipa de proiect pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This