Cercetători și specialiști în inginerie proveniți din peste 10 țări s-au reunit în perioada 9-11 noiembrie 2017 la Sion, capitala cantonului Valais din Elveția, în cadrul conferinței internaționale cu titlul ”Water and tourism/Eau et tourisme”. Conferința a fost organizată de către Universitatea din Lausanne prin Institutul de Geografie și Durabilitate, în strânsă colaborare cu Institutul de Turism HES-SO Valais, cu sedii la Sion și Sierre, pe Valea Rhonului.

Cei peste 50 de specialiști reuniți, proveniți din Elveția, Franța, Italia, Spania, Suedia, Ungaria, România, Marea Britanie, Maroc, Tunisia, Côte d Ivoire și Gabon, au prezentat comunicări orale și postere, având o expertiză în domenii variate, dar apropiate (geografie, geologie, hidrologie, climatologie, economie, istorie, etnologie).

Universitatea din București a fost reprezentată de către prof. univ. dr. Bogdan-Andrei Mihai de la Facultatea de Geografie, Departamentul de Geomorfologie-Pedologie-Geomatică.

Problematicile abordate în cadrul conferinței au fost de o mare diversitate, de la potențialul turistic acvatic și exploatarea lui, la geografia istorică a turismului, tipologia activităților turistice, exploatarea resurselor de apă pentru turism de la tradițional la problemele actuale, dinamica amenajărilor turistice specifice, efectul încălzirii globale asupra resurselor de apă exploatate în turism, inclusiv asupra zăpezii și sporturilor de iarnă, ghețarii și explotarea lor turistică, modelarea digitală spațio-temporală a resurselor de apă etc.

Aplicația de teren a avut loc în complexul stațiunilor turistice de la Crans-Montana, la 1.400-1.500 m altitudine, pe versantul drept al Văii Rhonului. Au fost discutate elemente importante privind resursele de apă și evoluția amenajărilor turistice, gestiunea durabilă a calității apelor, modalități inovative de optimizare a managementului stațiunilor turistice etc.

Contribuția Universității din București a constat într-o prezentare a unei comunicări științifice având titlul ,,Dezvoltatea stațiunilor turistice în areale cu modificări ale cumpenelor de apă. Studiu de caz asupra orașului Predeal”, la realizarea căreia au contribuit, pe lângă coordonator, și o serie de cadre didactice (conf. univ. dr. Ionuț Săvulescu, lect. univ. dr. Constantin Nistor, dr. Cezar Buterez) precum și doctoranzii Marina Rujoiu-Mare (Vîrghileanu) și Bogdan Olariu de la Școala Doctorală ,,Simion Mehedinți”.

Conferința a avut un caracter interdisciplinar, deoarece a avut ca temă principală analiza complexă a relațiilor dintre resursele de apă și activitățile turistice. Obiectivele formulate de către organizatori au fost legate de explorarea a trei dimensiuni ale acestor relații: impactul turismului asupra managementului resurselor de apă, apa ca resursă pentru turism, respectiv turismul, apa și schimbările climatice. Participarea a fost numeroasă.

Pin It on Pinterest

Share This