Facultatea de Litere a Universității din București a lansat apelul la contribuții pentru cea de-a V-a ediție a Colocviului Național Studențesc ”Bucharest Student Letters” organizat în perioada 27-28 aprilie 2018.

Colocviul încurajează activitatea de cercetare științifică a studenților și a masteranzilor, care pot opta pentru înscrierea la următoarele secțiuni:

  • Studii Literare (cu 3 subsecțiuni: Literatură română premodernă, Literatură română modernă și contemporană, Teoria Literaturii + Literatură universală și comparată);
  • Studii de Lingvistică;
  • Didactică;
  • Științe ale Comunicării (cu 2 subsecțiuni: Comunicare și relații publice; Științe ale informării și documentării);
  • Studii Culturale (cu 2 subsecțiuni: Studii europene; Etnologie);
  • Științe Administrative.

Comitetul științific al colocviului acordă premii pentru fiecare secțiune în parte.

Pe lângă comitetul științific, vor funcționa și alte trei jurii: unul alcătuit din practicieni pentru domeniul Științelor Comunicării, celălalt compus din jurnaliști și editori pentru domeniile filologice, iar un al treilea va recompensa cele mai bune lucrări de etnologie și antropologie. Aceste trei jurii vor acorda premii distincte față de cele propuse de comitetul științific.

Lucrările premiate vor fi publicate într-un volum colectiv, la Editura Universității din București (acreditată CNCS), în seria BeSt Letters Colloquia, în primăvara anului 2019.

Pentru înscriere este necesar să transmiteți, până la data de 23 martie 2018, la adresa de e-mail best.letters.colloquia@litere.ro, următoarele informații:

  • numele și datele de contact (adresă de email, număr de telefon) ale studenţilor participanţi, în urma pre-selecției interne (maximum 4-6 studenți pentru fiecare instituție de învățământ superior în parte);
  • titlurile comunicărilor;
  • un rezumat (aprox. 20 de rânduri), însoțit de 5-7 cuvinte-cheie și de o mini-bibliografie;
  • numele și datele de contact (adresă de email, număr de telefon) ale cadrelor didactice însoţitoare.

Confirmarea de acceptare a rezumatelor pentru studenții Facultății de Litere (ceilalți vor fi anunțați în urma selecției din instituțiile de proveniență) va fi transmisă până la data de 6 aprilie 2018. Textele finale (integrale) vor fi trimise de către toți participanții, la aceeași adresă, până cel mai târziu la data de 20 aprilie 2017.

Cazarea şi mesele de prânz în zilele de colocviu, atât pentru studenții din alte centre universitare, cât și pentru cadrele didactice însoțitoare, sunt asigurate de Facultatea de Litere și de Universitatea din Bucureşti. Transportul este decontat de instituţiile participante la eveniment. Studenții vor fi însoțiți de un cadru didactic delegat de fiecare facultate în parte.

Coordonatorii ediției sunt conf. univ. dr. Cristina Bogdan, prodecan responsabil cu Comunicarea internă și externă (cristinabogdan2010@gmail.com) și Bogdan Dumitru, responsabil PR al Facultății de Litere (pr@litere.ro).

Pin It on Pinterest

Share This