Institutul de Cercetări al Universității din București organizează în perioada 27-28 aprilie 2018 conferința internațională ,,Viitorul muncii: perspective plurale și provocări metodologice”.

Evenimentul își propune să fie o oportunitate pentru o discuție deschisă și interdisciplinară asupra problemelor și întrebărilor legate de viitorul muncii. Noțiunea muncii trece prin schimbări majore cauzate de dezvoltarea tehnologiei, impactul schimbărilor climatice, caracterul în schimbare al producției și ocupării forței de muncă și alți factori. De asemenea, se presupune că dezvoltarea robotizării sofisticate și a inteligenței artificiale va submina existența muncii, a pieței forței de muncă și a ocupării forței de muncă, așa cum există acestea în prezent.

Într-un număr tot mai mare de analize făcute de cercetători, futuriști, vizionari ai tehnologiei, activiști și manageri, viitorul muncii este imaginat în scenarii care variază de la distopie la utopie și anticipat printr-o pluralitate de perspective. Totuși, în majoritatea abordărilor, munca continuă să fie văzută ca o componentă crucială pentru identitatea individuală și colectivă, precum și pentru natura umană. Viziunile diferite cu privire la viitorul muncii se bazează implicit pe ideea unei slujbe decente, cu un contract de muncă nelimitat, iar munca e considerată în continuare modalitatea principală de a structura existența de zi cu zi a individului și de interacțiune socială, precum și o sursă de stimă de sine. Pentru societate în ansamblu, munca continuă să fie considerată ca fiind centrală pentru rezolvarea majorității problemelor, prin salarii mai mari și respectarea dreptului la muncă, așa cum sunt promisiunile ,,locuri de muncă pentru toți” făcute de politicieni.

Munca este rar văzută ca o problemă în sine, astfel, scopul principal al acestei conferințe este problematizarea noțiunii de muncă și reconsiderarea acesteia din perspectiva viitorului muncii.

Persoanele interesate să participe la aceasta conferință pot trimite propuneri de rezumate până la data de 15 decembrie 2017, pe adresa: tamara.caraus@icub.unibuc.ro.

Notificarea acceptării va fi transmisă până la data de 10 ianuarie 2018.

Mai multe detalii despre conferința ,,Viitorul muncii: perspective plurale și provocări metodologice” pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This