Activ într-un număr mare de proiecte inovative, parteneriatul dintre Universitatea din București – Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) și VIA University College din Danemarca a continuat în luna noiembrie cu vizita unei echipe din România la Arhus.

Participanții din cadrul Universității din București au fost domnii prorectori prof. univ. dr. Laurențiu Leuștean și prof. univ. dr. Romiță Iucu, precum și prof. univ. dr. Lucian Ciolan, decanul FPSE și managerul proiectului RODAWELL. Delegația română a fost completată de alți doi membri ai Consiliului de Coordonare: dr. Șerban Iosifescu, președintele ARACIP și dl. Florin Lixandru, inspectorul general al ISMB. Deplasarea a avut ca principal scop desfășurarea celei de-a doua întâlniri a Consiliului de Coordonare al proiectului RODAWELL, dar și identificarea unor noi oportunități de dezvoltare de proiecte între cele două instituții de învățământ superior.

În cadrul vizitei, pe lângă realizarea bilanțului de etapă al proiectului, au avut loc întâlniri cu conducerea VIA (rectorul, prorectorul și directorul de relații internaționale, decanul facultății de profil), dar și vizite la instituții implicate în sistemul educațional danez centrat pe promovarea stării de bine: o instituție de educație timpurie, o autoritate publică locală. Membrii delegației au avut ocazia, de asemenea, să viziteze noul campus al VIA University College din Aarhus: un ansamblu educațional cu o infrastructură impresionantă.

Cu o durată de trei ani (2017-2019), proiectul este finanțat de Fundaţia Velux și este implementat de Universitatea din București, prin Facultatea de Psihologie și Științele Educației, în parteneriat cu VIA University College din Danemarca. Proiectul este susținut de Ministerul Educației și de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Mai multe informații cu privire la proiectul RODAWELL pot fi accesate aici.

Pin It on Pinterest

Share This