Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București, sub egida Conferințelor de Geologie și Geofizică (GG 10), organizează vineri, 26 ianuarie 2018, un nou seminar științific. Invitatul seminarului este dr. Ioan Seghedi, membru în conducerea Școlii Doctorale de Geoștiințe a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care va susține prelegerea ,,Evoluția modelelor privind structura lanțului vulcanic Călimani-Gurghiu-Harghita”. Evenimentul va avea loc loc începând cu ora 12:00, în Amfiteatrul L. Mrazec, aflat la parterul clădirii Universităţii din Bucureşti (Bd. N. Bălcescu, nr. 1).

La eveniment vor lua parte și Alexandru Szakács, Zoltán Pécskay, Viorel Mirea și Péter Luffi.

Autor și co-autor a 114 articole științifice publicate, dr. Ioan Seghedi este laureat al Academiei Române cu Premiul Ludovic Mrazec. Își fundamentează cercetarea științifică pe studiile geodinamice privind relația dintre activitatea magmatică și evoluția geotectonică, cu precădere în aria Carpato-Panonică, dar și în Europa, Anatolia și America de Nord.

Director a patru proiecte naționale și inițiator al mai multor proiecte internaționale, dr. Ioan Seghedi a realizat multiple studii petrologice (petrografie, mineralogie, geochimie) și vulcanologice, dar și cartare geologică și vulcanologică de detaliu.

Conferințele de Geologie și Geofizică includ prezentări bilunare ale activităţilor de cercetare desfăşurate de către membrii departamentului şi colaboratorii acestora, fiind organizate în parteneriat cu Academia Română (Secţia de Ştiinţe Geonomice) și Comitetul Naţional al Geologilor din România.

Pin It on Pinterest

Share This