Joi, 25 ianuarie 2018, în cadrul Seminarelor Departamentului de Geologie va avea loc conferința cu titlul „Strategii de supraviețuire în micromedii: interacțiuni microbialite-metazoare în Jurasicul mediu”, susținută de prof. univ. dr. Iuliana Lazăr. Evenimentul va avea loc începând cu ora 18:00 în Amfiteatrul „Sabba Ștefănescu” al Facultății de Geologie și Geofizică (sala 2A, Palatul Universității din București, Bd. N. Bălcescu nr. 1, et. 2).

Conferința va aborda tema strategiilor inedite de supraviețuire a metazoarelor și va prezenta asociații de fosile rare, de tipul comunităților stromatolite feruginoase-metazoare, excepțional conservate în depozitele condensate și hardground-urile asociate Jurasicului mediu din Carpații românești. Pe parcursul Fanerozoicului au existat intervale de timp geologic în care viața în domeniul marin era destul de „aspră” pentru o parte dintre metazoare. În aceste intervale de timp geologic, de exemplu în Jurasicul mediu, cucerirea de către metazoare a diverselor medii depoziționale din domeniul marin era condiționată de un complex de factori, cum ar fi competiția pentru un substrat adecvat, cantitatea de nutrienți, cantitatea de oxigen, saturația în carbonați, concentrația în minerale argiloase, rata de sedimentare, granulometria sedimentelor ș.a. Unele metazoare din grupul viermilor polychaete sau din cel al arthropodelor au descoperit însă adevărate oaze de supraviețuire, reprezentate prin microbialite („covoare” de microorganisme secretoare de carbonat de calciu), atunci când condițiile din mediul marin nu erau tocmai prielnice.

Prof. univ. dr. Iuliana Lazăr este profesor universitar în cadrul Departamentului de Geologie al Facultății de Geologie și Geofizică, Universitatea din București. Direcțiile majore de cercetare pe care le abordează sunt: Paleontologia nevertebratelor mesozoice, Paleoecologia și Tafonomia asociațiilor fosile din mediile depoziționale marine; Paleobiogeografia faunelor benthice marine în Jurasic și Cretacic; Evoluția platformelor carbonatice în Jurasic și Cretacic; Geoconservare. În ultimii ani, activitatea sa de cercetare științifică a fost orientată în principal către studii multidisciplinare (paleontologice, tafonomice, sedimentologice, microfaciesale, diagenetice, geochimice, mineralogice) efectuate asupra faunelor asociate nivelurilor condensate și discontinuităților de tip hardground din cadrul succesiunilor jurasice și cretacice. Aceste studii au pus în evidență deseori aspecte inedite ale vieții organismelor din trecutul Pământului.

Pin It on Pinterest

Share This