A fost lansat apelul la contribuții pentru ediția curentă a colocviului internațional organizat de CEREFREA Villa Noël. Intitulat „Reprezentările politice ale femeilor în Europa Centrală și Orientală”, colocviul va avea loc pe 17 și 18 mai 2018, la Villa Noël (str. Emile Zola, nr. 6, București).

În întreaga lume, tema reprezentărilor politice ale femeilor este pusă în discuție nu doar de oamenii de știință din domeniile științelor politice, studiilor de gen, sociologiei, istoriei etc., de către specialiști ai societății civile, de către diplomați, ci și de către politicieni. Egalitatea dintre femei și bărbați este o miză societală și politică fundamentală, o provocare și un indicator al stadiului pentru regimurile democratice.

Obiectivul general al colocviului este de a reflecta asupra reprezentărilor politice ale femeilor, de a difuza bunele practici ale anumitor țări și de a identifica nevoile altor țări, de a identifica și analiza strategiile acestora și de a dezvolta cercetarea pe acest subiect în Europa Centrală și Orientală.

În acest scop, se propun următoarele direcții de cercetare pentru persoanele interesate să participe la colocviul internațional:

 • formele și mizele reprezentărilor femeilor la putere;
 • reprezentările femeilor politice în media;
 • perspectiva masculină și feminină asupra politicienelor;
 • Big Data și reprezentările politice ale femeilor;
 • numărul de femei în politică – subreprezentare, statistici, capcane, provocări;
 • participarea femeilor la luarea deciziilor politice și la dezvoltarea economică mondială;
 • temele recurente în programele politicienelor;
 • prezența femeilor aparținând minorităților (etnice, sexuale, religioase) în politică;
 • feminismul și mișcările sociale – susținerea societății civile pentru politiciene, împotriva discriminărilor și a stereotipurilor de gen;
 • genul ca resursă politică și condițiile mobilizării identităților de gen;
 • studiile de gen – pentru o formare în spiritul egalității;
 • construcțiile stereotipate ale femeilor politice: valorizare sau devalorizare;
 • egalitatea de drept și egalitatea de fapt: care este decalajul?
 • alte teme conexe.

Propunerile trebuie trimise sub forma unui rezumat de aproximativ 350-400 cuvinte în limba franceză la adresele: simona.necula@villanoel.ro și larissa.luica@villanoel.ro până la data de 2 martie 2018.

Informații complete despre apelul la contribuții al colocviului internațional „Reprezentările politice ale femeilor în Europa Centrală și Orientală” pot fi consultate aici.

Din 2010, Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) a ales să-și prioritizeze acțiunile în jurul construirii unei strategii francofone de mobilizare și pledoarie în favoarea drepturilor femeilor, a autonomizării acestora, a egalității între sexe și împotriva discriminărilor, în spațiile decizionale francofone și în dezbaterile internaționale. Acestea vizează reprezentarea politică a femeilor.

În 2016, CEREFREA Villa Noël a creat, cu sprijinul Organizației Internaționale a Francofoniei, axa „Francofonie și drepturile omului”, care își propune să adauge o dimensiune de cercetare complementară diferitelor alte aspecte – instituționale, sociale și informale – care constituie sfera de acțiune a Francofoniei în materie de drepturi ale omului.

Colocviul este organizat de CEREFREA Villa Noël, în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice a Universității din București, ICUB, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Centrul feminist FILIA și Organizația internațională a Francofoniei.

Pin It on Pinterest

Share This