Derulat la Facultatea de Geografie, programul masteral Dezvoltare Teritorială Inteligentă este rezultatul colaborării Universității din București cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism ,,Ion Mincu’’. Programul a obținut Marele Premiu al Senatului Universității din București pentru Cel mai inovator program universitar. Masteratul răspunde cerințelor de pe piața muncii, numeroase instituții publice sau private având nevoie, în formularea sau elaborarea politicilor și strategiilor de dezvoltare locală sau regională, în planificarea teritorială sau planificarea resurselor economice, de specialiști care să înțeleagă, să analizeze sau să evalueze corect rolul componentelor teritoriale atât din perspectivă geografică cât și economică sau urbanistică.

Misiunea programului de master este aceea de a forma specialişti înalt calificaţi cu pregătire complexă, interdisciplinară, în domeniul dezvoltării teritoriale, prin compatibilizarea viziunilor existente în prezent la nivelul celor două domenii (geografie și urbanism). Prof. univ. dr. Cristian Tălângă ne va dezvălui povestea din spatele succesului acestui masterat.

Reporter: Ce v-a motivat să concurați la Premiile Senatului Universității din București? Ce a însemnat pentru dumneavoastră obținerea Marelui Premiu?

Cristian Tălângă: Marele Premiu acordat la secțiunea Cel mai inovator program universitar nu îl pot revendica în nume personal. Acesta aparține unei echipe formate din geografi ai Universității din București și arhitecți-urbaniști de la Facultatea de Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Avem satisfacția de „a porni” un program de master, cu caracter interdisciplinar, program ce funcționează din anul universitar 2016-2017 în cadrul Facultății de Geografie, fiind coordonat de Departamentul de Geografie Umană și Economică.

Prima ediție a Premiilor Senatului Universității din București a reprezentat o provocare adresată tuturor membrilor Comunității Academice și o posibilitate de promovare a muncii didactice și științifice. Am acceptat, împreună cu colegii mei, să participăm la competiție pentru a demonstra valențele practice, actuale, ale Geografiei, o știință veche și cu o prezență neîntreruptă, din anul 1900, în cadrul Universității noastre.

Premiul obținut reprezintă, în primul rând, un stimulent deosebit pentru a oferi studenților-masteranzi cunoștințe teoretice și practice necesare dobândirii competențelor profesionale în procesul complex de analiză a teritoriului și pentru elaborarea unor strategii, planuri și proiecte de dezvoltare în beneficiul comunităților umane. Personal, sunt bucuros pentru obținerea acestui premiu, în calitate de participant activ la realizarea proiectului. Sunt convins de faptul că și celelalte două programe înscrise în competiție (cel de la Facultatea de Filozofie și cel de la Facultatea de Administrație și Afaceri) prezintă elemente noi, inovatoare, pentru domeniile respective spre beneficiul studenților-masteranzi. Atât eu, cât și colegii mei, suntem onorați că am avut ocazia de a fi parteneri de competiție cu cele două prestigioase echipe ce pun în practică două programe de master de o calitate deosebită.

R: Cum credeți că ar mai putea stimula excelența didactică și de cercetare Universitatea din București?

C.T.: După părerea, mea există mai multe posibilități de stimulare a excelenței, în afara celor existente, dar acestea depind, în principal, de resursele financiare de care dispune Universitatea, de prioritățile multiple cu care se confruntă administrația ș.a. O modalitate de stimulare a excelenței didactice și științifice este aceea de a oferi un sprijin, nu neapărat financiar, revistelor editate de colective ce aparțin Universității din București, inclusiv prin diseminarea unor contribuții științifice și didactice însemnate publicate în paginile acestora.

R:Spuneți-ne câteva cuvinte despre proiectul care v-a adus marele premiu la categoria Cel mai inovator program universitar din cadrul Galei Premiilor Senatului

C.T.: Programul masteral „Dezvoltare teritorială inteligentă” este rezultatul unui proiect realizat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul superior”,  (POSDRU/156/1.2/G/141260). Proiectul s-a derulat în intervalul 2014-2015, sub titlul ,,Promovarea inovării şi asigurării calităţii în domeniul dezvoltării teritoriale inteligente prin elaborarea unui program de studii interdisciplinare de masterat”.

Proiectul a fost realizat de Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale, Facultatea de Geografie, Universitatea din București în parteneriat cu Facultatea de Urbanism din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Colectivul de elaborare a fost format din: prof.univ.dr. Ioan Ianoș – director de proiect, prof.univ.dr. Cristian Braghină, prof.univ.dr. Laura Georgiana Comănescu, prof.univ.dr. Liliana Dumitrache, asist. univ. dr. Florentina Cristina Merciu, conf. univ. dr. Mariana Nae,  dr. Luminița Costina Săftoiu, lector univ. dr. Gabriel Simion, lector univ. dr. Ilinca Valentina Stoica, conf. univ. dr. Bogdan Suditu, prof. univ. dr. Cristian Tălângă, conf. univ. dr. Daniela Zamfir, de la Universitatea din București și lector univ. dr. Alexandru Calcatinge, conf. univ. dr. Cerasella Crăciun, prof. univ. dr. Tiberiu Florescu, lector univ. dr. Andrei Mitrea, asist. univ. drd. Paul Mureșan Iuga, conf. univ. dr. Gabriel Pascariu, conf. univ. dr. Claudiu Runceanu, asist. univ. dr. Reinhold Lehel Stadler, de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

Parteneriatul cu Facultatea de Urbanism reprezintă rezultatul unei excelente colaborări între geografi și arhitecți-urbaniști, între două domenii care sunt conexe și dacă vreți complementare. Strategiile, proiectele, planurile de urbanism și amenajarea teritoriului au componente esențiale care necesită cunoștințe geografice și evident din domeniul urbanismului, dar și din alte domenii.

R: Cum sunt structurate cursurile? Considerați că ar trebui acordată o mai mare importanță cercetării/ practicii, cel puțin în cazul programelor de master?

C.T.: Planul de învățământ cuprinde discipline obligatorii, opționale, facultative și practică. În anul I sunt 8 discipline obligatorii și 4 opționale, iar în anul II (numai în primul semestru) 4 discipline obligatorii și 2 opționale. Semestrul II este dedicat în totalitate practicii profesionale desfășurată în unități de profil și pentru elaborarea lucrării de disertație. În anul I se desfășoară și o aplicație practică itinerantă prin care studenții masteranzi au posibilitatea de lua contact direct cu realitatea teritorială și cu problemele cu care se confruntă comunitățile locale (urbane sau rurale).

Pentru realizarea misiunii, programul este orientat spre dobândirea următoarelor competențe și abilități de către studenții masteranzi: cunoaşterea şi înţelegerea teoriilor, principiilor şi metodelor de analiză geografică a teritoriului; însuşirea paşilor metodologici pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială; abilitatea de a alege, prelucra şi interpreta indicatori relevanţi pentru identificarea punctelor tari şi a celor slabe dintr-un teritoriu; capacitate de interpretare, sinteză geografică şi interdisciplinară a studiilor, materialelor grafice şi cartografice; capacitate de prognoză a evoluţiei unui teritoriu prin raportarea informaţiei la condiţiile reale din teren; capacitatea de a elabora un plan de dezvoltare teritorială pentru diferite entităţi teritorial-administrative; capacitate de analiză a contextului economic, social şi politic pentru o evaluare corectă a oportunităţilor şi riscurilor în dezvoltarea teritorială; abilitatea de a lucra în echipă cu alţi specialişti şi cu actorii teritoriali.

R: Cum a fost adaptat programul de master la condițiile actualei piețe a muncii?

C.T.: Programul masteral este, cu siguranță, reprezentativ pentru piața forței de muncă. Absolvenții acestui program pot accede la o serie de ocupații înscrise în COR (Clasificarea Ocupațiilor din România): analist teritorial, geograf, consilier dezvoltare locală și regională, expert localizare, geomatician ș.a. În mod normal, după modelul altor state, fiecare unitate administrativă de bază din mediul rural (comuna) ar trebui să aibă în structura administrației publice un specialist în acest domeniu al planificării și dezvoltării teritoriale. Pentru orașe, există structuri specializate care cuprind specialiști din domenii diferite, printre care și geografi, cu rol de analiză și prognoză a proceselor de dezvoltare.

R: În loc de încheiere, un mesaj pentru organizatori.

C.T.: „Un număr infinit de ediții ale Premiilor Senatului Universității din București”, la fel de frumoase și reușite ca prima ediție – 2017. Felicitări Conducerii Senatului pentru inițiativă, Conducerii Universității din București și tuturor celor care s-au implicat în organizarea și desfășurarea acestui eveniment!

 

 

Pin It on Pinterest

Share This