Sub egida „The Paradigmatic City”, Centrul de Excelență pentru Studierea Identității Culturale din cadrul Universității din București a organizat, pe parcursul a trei ani (2015-2017), o serie de conferințe care au abordat concepte, valori, practici și cutume definitorii pentru perimetrul urban, înțeles ca spațiu public cu intensă valoare simbolică.

„Tripleta The Paradigmatic City a rezultat în mod firesc din abordarea interdisciplinară a întregii agende de identitate culturală, care este consubstanțială cu cercetarea curentă pe care Centrul de Excelență pentru Studierea Identității Culturale (CESIC) o desfășoară. Conferințele sunt aflate, așadar, la intersecția studiilor culturale cu studiile de identitate națională, studiile urbane (City Studies) și studiile despre Modernitate”, după cum remarcă prof. univ. dr. Mihaela Irimia, directorul CESIC.

Ideea de a organiza un ciclu de conferințe itinerante a debutat în anul 2015 la Lisabona, când a avut loc, sub titlul „Origina, Avatars, Frontiers”, prima ediție din seria The Paradigmatic City. Au urmat Budapesta și Veneția în 2016 și 2017, iar „fiecare ediție a beneficiat de farmecul unic și indelebil al orașului paradigmatic care a găzduit-o: Lisabona a oferit nu numai arhitectura colonială de mare distincție, ci și traseul roman al antichității care i-a conferit titlul de „oraș al lui Ulise”, Budapesta s-a arătat ca mândră capitală imperială bicefală, nu doar ca istoric sudata întrepătrundere a comerțului cu arta, a activităților pragmatice cu cele liberale, a Budei cu Pesta, iar Veneția a oferit nu doar mirificul labirint de canale și poduri celebre la nivel global, ci și spațiile ample ale marii picturi adăpostite de palate ducale sau biserici cu renume unic.”

Fiecare eveniment de acest tip se materializează într-un volum, publicat fie la Editura Universității din București, la Editura Institutului Cultural Român, sau la edituri internaționale de prestigiu, precum Continuum-Rodopi / Brill (Amsterdam & New York).

Orașele paradigmatice, între imaginație și realitate

Orașul paradigmatic este, așa cum înțelegem din sensul literal însuși, un oraș „exemplar”, ceea ce înseamnă că multitudinea de cultureme care îl definesc și semele ce compun aceste cultureme pot fi, ele însele, exemplare. Orice oraș paradigmatic poate fi un spațiu profund marcat de „urbanitate”. Ele pot fi exemplare cu totul speciale care au evoluat până la perfecțiune în imaginarul nostru colectiv (Atena, Roma –pentru antichitatea clasică–, Florența, Verona, Lisabona, Madrid –pentru Renaștere–, Paris, Londra –pentru modernitatea clasică și cea industrială–, New York, Los Angeles –pentru modernitatea tardivă sau postmodernitate), dar pot fi și orașe ale proiecțiilor noastre mentale, cu spații virtuale extinse, cu parcuri tematice extrem de atrăgătoare sau cu tehnici tip trompe l’oeil care au un efect inegalabil.

De altfel, și keynote-speakerii au fost, în mod firesc, la nivelul de centru de excelență, nume „paradigmatice” ale studiilor de identitate culturală, deixa, imagologie și, desigur, City Studies. Nume precum Drummond Bone (Oxford), Joep Leerssen (Amsterdam), Herbert Grabes (Giessen), Andrew Sanders (Londra), Stephen Prickett (Canterbury), Flavio Gregori (Venetia), Gabor Gyanyi (Budapesta), Liviu Papadima (București) sau Mihaela Irimia (București) s-au impus de la sine.

Așa cum remarca directorul CESIC, prof. univ. dr. Mihaela Irimia, „cadrele didactice amintite constituie chiar nucleul tare al grupului de cercetare tot mai sigur și mai profesionist încurajat de programul susținut al Institutului de Cercetări al Universității din București și de către prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universității din București.”

Centrul de Excelență pentru Studierea Identității Culturale este o entitate academică cu profil unic la nivel național și funcționează ca promotor al studiilor interdisciplinare interesate de identitatea culturală, de vocabularul și practicile curente în cercetarea științifică de profil, cât și de contextele în care se manifestă diversele forme de specificitate culturală. Centrul funcționează în spațiul de învațământ-cercetare al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, organizează dezbateri periodice pe teme de identitate culturală și beneficiază de un fond de carte de peste 5000 volume (din donații ale Rectoratului Universității din București, British Council și alte instituții cultural-educaționale).

Prof. univ. dr. Mihaela Irimia este Directorul Centrului de Excelenţă pentru Studierea Identităţii Culturale. Specialist în literatură şi cultură britanică la Departamentul de Engleză al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, prof. Mihaela Irimia predă teorie culturală, istoria ideilor şi studii culturale. A participat la numeroase conferinţe academice internaţionale la Dublin, Budapesta, Londra, New York, Rostock, Brighton, Bristol, Miami, Las Vegas, Albuquerque, Atena, New Orleans, Roma, Graz, Heidelberg, Duisburg, Cardiff, Erfurt, Pescara, Helsinki, Strasbourg, Los Angeles, Vienna, Oxford, Padua, Zaragoza, Cambridge, New Haven, Lisabona, Paris, Halle, München, Tübingen, Giessen.

Pin It on Pinterest

Share This