Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale (CEREFREA Villa Noël), în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice a Universității din București, Centrul Feminist FILIA, Universitatea Lumière Lyon 2 și cu sprijinul Organizației Internaționale a Francofoniei, organizează vineri și sâmbătă, 25 și 26 noiembrie 2016, la Villa Noël (Strada Emile Zola, nr. 6), colocviul internațional Egalitatea dintre femei și bărbați în și prin educație. Perspective încrucișate: angajamente naționale și internaționale în și pentru Europa Centrală și Orientală. Colocviul se înscrie în axa de cercetare a CEREFREA „Francofonie și drepturile omului”.

La colocviu vor participa profesori, cercetători, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului neguvernamental din România, Franța, Republica Moldova, Georgia, Armenia și Algeria. Prima zi a colocviului va fi dedicată intervențiilor în limba franceză, printre care se numără teme precum L’institutionnalisation des gender studies dans la Roumanie actuelle: un révélateur de l’égalité de genre?, Le genre comme rapport d’inégalité sociale dans le discours publicitaire, La relation Femme-Homme à travers les manuels roumains de FLE (1945-2015), Droit à l’éducation des femmes dans la région arabe: réalités et défis.

Sâmbătă, 26 noiembrie 2016, vor fi prezentate intervenții în limba română, abordându-se teme precum: Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei și impactul asupra statelor PECO, Feminism şi carieră academică în context neoliberal. O perspectivă critică, De la analfabetism la învăţământ superior. Drumul femeilor spre accesul la educaţie în România între anii 1880 şi 1930. Colocviul se va încheia cu masa rotundă cu titlul „Schimburi franco-române: colaborarea între mediul public și societatea civilă în domeniul educației formale și non-formale”. Intervențiile, precum și dezbaterile din timpul mesei rotunde vor beneficia de traducere simultană în și din franceză.

Pe durata colocviului, la Villa Noël va putea fi văzută expoziția „(C)ELE (care) Au schimbat lumea – Românce de istorie” realizată de Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE) în cadrul proiectului „TraseELE Culturale din Bucureşti”.

Programul colocviului internațional Egalitatea dintre femei și bărbați în și prin educație. Perspective încrucișate: angajamente naționale și internaționale în și pentru Europa Centrală și Orientală poate fi consultat aici.

 

Pin It on Pinterest

Share This