Misiune

Departamentul de Comunicare și Relații Publice are ca misiune stabilirea și menținerea unei relații eficiente de comunicare între Universitatea din București și publicurile sale externe și interne, în scopul informării publice, al construirii reputației instituționale și al promovării organizaționale.

Activitatea DCRP de informare, comunicare și promovare se desfășoară pe baza principiului transparenței instituționale și se adresează mass-media ca principală categorie de public. De asemenea, DCRP gestionează comunicarea cu publicurile interne (cadre didactice și cercetători, personal administrativ, studenți și alumni) și administrează relația generală de comunicare cu parteneri externi (instituții publice, asociații și organizații non-guvernamentale, companii private).

Pin It on Pinterest

Share This