Departamentul de Lingvistică şi Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată al Facultăţii de Litere și Institutul de Cercetări al Universității din București (ICUB) organizează al 16-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică Lingvistică românească, lingvistică romanică în perioada 25−26 noiembrie 2016.

Colocviul urmăreşte, ca şi în ediţiile precedente, să acopere o tematică foarte largă, din toate domeniile şi direcţiile studiului limbii române, reunind un număr mare de cercetători din ţară şi din străinătate.

Lucrările se vor desfăşura în următoarele secţiuni: gramatică şi fonetică; pragmatică şi stilistică; lexic, semantică, terminologii; istoria limbii, filologie şi dialectologie; didactica limbii române ca limbă maternă şi ca limbă străină.

Vorbitori invitaţi: Istvan Kecskes (Universitatea din Albany, SUNY, New York), Adam Ledgeway (Universitatea din Cambridge), Martin Maiden (Universitatea din Oxford), Eva-Maria Remberger (Universitatea din Viena).

În cadrul colocviului se va organiza și atelierul Formal Approaches to Romance Microvariation.

Profesorii Adam Ledgeway (Universitatea din Cambridge) și Martin Maiden (Universitatea din Oxford) sunt membri onorifici ai Universității din București, întrucât li s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa în anul 2016 (Adam Ledgeway) și, respectiv, în anul 2013 (Martin Maiden).

Adam Ledgeway și Martin Maiden au coordonat lucrarea enciclopedică The Oxford Guide to the Romance Languages, care a apărut în luna august 2016 la Oxford University Press. The Oxford Guide to the Romance Languages este o lucrare fundamentală, de cca. 1300 de pagini, în care, pentru prima dată în studiile anglo-saxone de lingvistică romanică, limba română este foarte bine reprezentată, atât într-un capitol separat, și anume capitolul 8 (Romanian, Istro-Romanian, Megleno-Romanian, and Aromanian), primul din partea a III-a a Ghidului, intitulată Individual structural overviews, cât și în celelalte capitole ale lucrării. The Oxford Guide to the Romance Languages reprezintă cel mai complet tratat despre limbile romanice disponibil în prezent.

Profesorul Adam Ledgeway, Doctor Honoris Causa al Universității din București, a avut contribuții remarcabile la predarea şi cercetarea limbii române. Profesorul Ledgeway este o personalitate marcantă a lingvisticii romanice, recunoscută pe plan internaţional, care a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea studiului limbilor romanice şi al limbii române.

Adam Ledgeway a iniţiat predarea românei la Facultatea de Limbi Moderne şi Medievale a Universităţii din Cambridge, pentru toate nivelele de studii. În prezent, limba română este plasată la acelaşi nivel de importanţă cu toate celelalte limbi romanice majore la examenele de evaluare de la Universitatea din Cambridge. De asemenea, profesorul Ledgeway a invitat autori români (de la Universitatea din Bucureşti şi de la Academia Română) să participe la lucrările de referinţă pe care le coordonează (The Cambridge History of the Romance Languages; The Oxford Guide to the Romance Languages). Adam Ledgeway a susţinut și publicarea lucrării The Syntax of Old Romanian (elaborată de un colectiv mixt de cercetători de la Facultatea de Litere şi de la Institutul de Lingvistică sub coordonarea prof. dr. G. Pană Dindelegan), în cadrul seriei Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics.

Mai multe informații despre Colocviul Internațional al Departamentului de Lingvistică Lingvistică românească, lingvistică romanică pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This