Universitatea din Bucureşti a câştigat şi a început să implementeze proiectul POC nr. 146/26.10.2016, cu titlul Dezvoltarea de tehnologii de patch-clamp automatizat pentru testarea riscului pro-aritmogen al medicamentelor în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Acţiunea: Componentă 1 – Apel POC/61/1/2 – Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii de CD/2/Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii de CD. Proiectul are o durată de implementare de 36 de luni.

Proiectul se implementează în cadrul Departamentului de Anatomie, Fiziologie Animală şi Biofizică, la Facultatea de Biologie a Universității din București. Echipa de management a proiectului este formată din: director de proiect lector dr. Beatrice Mihaela Radu, director achiziţii conf. dr. Violeta Paula Ristoiu, director administrativ prof. dr. Dan Florin Mihăilescu și director executiv lector dr. Daniela Cucu.

Obiectul principal al proiectului este Transformarea paradigmei CiPA într-un standard industrial acurat, eficient, robust şi înalt reproductibil în vederea comercializării şi implementării pe scală largă.

Pentru mai multe informaţii legate de derularea proiectului, persoana de contact este director de proiect lector dr. Beatrice Mihaela Radu, e-mail: beatrice.mihaela.radu@gmail.com.

Pin It on Pinterest

Share This