Recent, la 29 octombrie 2016, s-au desfășurat conferințele CNIV & ICVL organizate de Universitatea din București, cu finanțare parțială de la ANCSI, în parteneriat cu Universitatea din Craiova – Departamentul de Informatică, Facultatea de Științe. Evenimentele din cadrul proiectelor educaționale și de cercetare CNIV și ICVL 2016 au fost dedicate acad. Spiru Haret, reformatorul învățământului românesc.

Peste câțiva ani cererea de specialiști IT în Europa va fi cu 1 milion mai mare decât oferta.

“La Universitatea din Craiova, unde s-au desfășurat CNIV & ICVL 2016, am evocat rapida diversificare a profesiilor IT. În perioada anilor 1960 apărea prima profesie specifică, aceea de programator calculatoare electronice. În prezent, sunt standardizate 23 de profile diferite de profesii IT și 40 competențe profesionale. Evoluția are la origini apariția lumii digitale favorizată de miniaturizarea și scăderea costului echipamentelor digitale, creșterea vitezei și scăderea costului telecomunicațiilor și în fine, creșterea volumului și scăderea spre zero a costului înmagazinării datelor. Am mai subliniat că alegerea unei profesii IT este fără risc. În câțiva ani cererea de specialiști IT în Europa va fi cu un milion mai mare decât oferta. Mulțumesc domnului prof. Marin Vlada, de la Universitatea din București  și Departamentului de Informatică al Universității din Craiova pentru excelenta organizare.”  Prof. dr. Vasile Baltac, președinte ATIC (Asociația pentru TIC din România).

Potențial românesc în domeniul tehnologiilor oferite de calculator pentru educație și cercetare.

“Mulțumim domnului profesor Vasile Baltac pentru extraordinara sinteză a evoluției și a impactului privind revoluția digitală prezentată la CNIV 2016, Universitatea din Craiova. Această abordare, completată de surprinzătoarea prezentare a domnului profesor Radu Jugureanu și de prezentările cu rezultate recente ale comunității CNIV din București, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Satu-Mare, Roman, Ploiești, Craiova, etc., demonstrează potențialul românesc în acest domeniu al tehnologiilor oferite de calculator pentru educație și cercetare, Astfel, aceste acțiuni, colaborări și eforturi, încurajează, sprijină, promovează și orientează speranțele profesorilor, cercetătorilor, ale elevilor și studenților, atât din mediul preuniversitar, cât și din mediul academic, în compatibilitate normală cu specialiștii din educație și cercetare, și cu sprijinul specialiștilor din IT.” Conf. dr. Marin Vlada, coord. proiecte CNIV & ICVL, Universitatea din București.

Stabilirea direcțiilor de îmbunătățire a educației prin utilizarea noilor tehnologii.

“CNIV 2016 demonstrează consecvență în stabilirea direcțiilor de îmbunătățire a educației prin utilizarea noilor tehnologii. CNIV rămâne spațiul predilect pentru angajament al celor preocupați de educație, de calitate și pentru demonstrarea valorii instruirii asistate de calculator. Succes și viață lungă!” Lect. dr. Olimpius Istrate,  Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Continuitate în tradiție și viziune.

“Fenomenul CNIV şi-a încheiat a XIV-a ediție, probabil una dintre cele mai interesante, la Universitatea din Craiova. Conferință cu cea mai interesantă continuitate. Urmează ediția  a XV-a la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu. Felicitări tuturor participanților! Mulțumim profesorului Marin Vlada pentru tenacitatea cu care ține vie această Conferință.” Prof. Radu Jugureanu,  AeL eContent Manager, Siveco România.

Referință  pentru inițierea în domeniul eLearning

“CNIV a fost întotdeauna o referință pentru cei care caută  să se inițieze în elementele care compun lumea eLearning,  creare de conținut educațional, inovația adusă de dezvoltări software și hardware, și perspective privind utilizarea pedagogică a noilor tehnologii. Mulțumim pentru atmosfera perfectă și pentru posibilitatea schimbului de experiență!” Dr. Cătălin Radu, Asociația ADL (Advanced Distributed Learning) România.

Eveniment academic și un manifest social.

“CNIV nu este doar  un eveniment academic, este un manifest social prin care toți participanții aduc certitudini create de ei înșiși în educație.” Conf. dr. Silvia Făt, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Un spațiu al schimburilor de experiență, al oportunităților pentru proiecte comune viitoare.

“Conferințele CNIV și ICVL aduc lucrări și prezentări legate de proiecte și cercetări ce implică trendurile educaționale curente. În același timp, oferă un spațiu al schimburilor de experiență, al oportunităților pentru proiecte comune viitoare, constituindu-se, de mulți ani, într-o reală și inspirațională comunitate de practică a actorilor educaționali români și străini.” Prof. dr. Carmen Holotescu, Universitatea “Ioan Slavici” din Timișoara.

Mai multe detalii despre conferințele CNIV & ICVL pot fi consultate aici: http://c3.cniv.ro, https://www.facebook.com/vasilebaltac, https://www.facebook.com/marin.vlada.

Pin It on Pinterest

Share This