CEREFREA Villa Noël și Centrul Iconographè (Departamentul de Franceză, Facultatea de Limbi Străine) organizează colocviul internațional Limbajele puterii în Evul Mediu: texte, mărturii, abordări în perioada 15-16 decembrie 2016.

Colocviul își propune o anchetă asupra limbajelor de putere văzute dintr-o perspectivă interdisciplinară, pornind de la surse şi metodologii diferite. Deşi problematica puterii i-a preocupat sistematic pe istoricii medievişti, cu precădere pe cei care au elaborat importante piste de antropologie istorică şi politică, problema apariției limbajelor puterii, a elaborării unui discurs, a unei retorici a autorității, impactul lor social, au fost mai rar ridicate în mod explicit. Discursurile iconografice, programele miniaturilor din manuscrise sau cele ale decorurilor monumentale reprezintă un alt unghi de abordare a chestiunii. În plus, heraldica reală sau imaginară, istorică sau alegorică, devizele heraldice din ce în ce mai răspândite la finalul Evului Mediu, alimentează o masă documentară deloc neglijabilă și contribuie la cristalizarea unei semiotici a identității și a puterii.

Comitet de organizare : Cătălina Gîrbea, Larisa Luică, Simona Necula, Laura Dumitrescu, Alexandra Ilina.

Programul colocviului internațional Limbajele puterii în Evul Mediu: texte, mărturii, abordări poate fi consultat aici.

Mai multe informații despre conferința Limbajele puterii în Evul Mediu: texte, mărturii, abordări pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This