A apărut la Editura Universității din București volumul Eficacitate sau democrație – Dileme filosofice privind rolul instituțiilor politice de Dorina Pătrunsu, cadru didactic la Facultatea de Filosofie a Universității din București.

Dorina Pătrunsu este lector univ. dr. la Facultatea de Filosofie a Universității din București, în cadrul Departamentului de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, unde predă cursuri şi ține seminarii de filosofie politică şi socială, de filosofie a științelor sociale, de analiză instituțională și decizie rațională, instituții și organizații. Interesele sale de cercetare sunt dilemele și paradoxele sistemelor democratice, chestiunea dezirabilității democrațiilor reflective sau deliberative, dificultăţile proiectului de integrare european, democratizarea statelor postcomuniste, privatizarea instituţiilor publice și eficacitatea deciziilor publice.

Prezentul volum constituie publicarea tezei de doctorat susținută în anul 2009 la Universitatea din București sub îndrumarea prof. univ. dr. Adrian Paul Iliescu.

„Odată cu căderea blocului comunist a putut fi descoperită nu numai o anumită ignoranță în ceea ce s-ar numi exersarea libertăților economice și politice și a consecințelor acesteia, dar și naivitatea acelei convingeri că revoluția din 1989 ar reprezenta un mod legitim de rebranșare la lumea democratică.  Dificultățile procesului de democratizare cu care se confruntă încă țările foste comuniste pun în discuție nu atât credibilitatea democrației ca doctrină politică dominantă, cât mai ales faibilitatea, discrepanțele și vulnerabilitatea practică a acesteia. Ceea ce ne interesează aici nu este o analiză a situației tranziției sau a unei poziționări cât mai exacte a țărilor foste comuniste față de democrație sau față de țările rodate democratic, ci, mai curând, o analiză a presupozițiilor și consecințelor unor teorii ale democrației compatibile metodologic, dar concurente prin tipul de răspunsuri pe care le oferă atunci când sunt chemate să răspundă de ce funcționalitatea instituțională considerată a fi un obiectiv realist și rezonabil se dovedește a fi, în contextual unor necesități sociale concrete, din ce mai complexe ale lumii în care trăim, ceva extrem de pretențios, de dificil și de problematic” (lector univ. dr. Dorina Pătrunsu).

Obiectivul acestei lucrări este să răspundă la întrebarea dacă exigențele impuse instituțiilor politice – să fie democratice dar și eficace – pot fi satisfăcute de acestea în aceeași măsură sau, altfel spus, dacă rezultatele generate de procesele democratice, constitutive instituțiilor politice democratice sunt identice cu rezultatele anticipate sau așteptate teoretic.

Cercetarea nu vizează obținerea unui răspuns exclusiv în favoarea democrației sau eficacității și nici demonstrația că democrația sau instituțiile politice democratice se află într-un impas sau că nu mai pot satisface idealurile așteptate sau dezirabile, ci mai degrabă o analiză a condițiilor de posibilitate a funcționalității instituționale plecând de la o presupoziție, destul de comună și răspândită în teoriile neoinstituționale, aceea că funcționalitatea presupune atât eficacitate cât și democrație.

Volumul este împărțit în patru capitole: democrația ca mod de a gândi eficiența instituțională; problema democratizării deciziei colective la nivelul organizațiilor politice-selectare decizională vs. evaluare decizională; analogia organizație economică – organizație politică: un câștig în direcția eficacității; delimitări filosofice-concluzii.

În primul capitol autoarea discută dacă o abordare a guvernării de tip democratic prin intermediul schimburilor și negocierilor întreprinse de indivizi maximizatori de utilitate poate furniza o bază completă pentru gândirea sau conceperea unei guvernări democratice dezirabile – eficace și eficiente. Al doilea capitol analizează de ce putem considera că există o tensiune între procesul decizional democratic și rezultatele acestui proces. Capitolul al treilea analizează posibilitatea existenței unor modele de instituții politice care să permită compatibilizarea ofertei politice la preferințele votanților, în speță o modelare economică a guvernării democratice astfel încât exigențele de eficacitate și de eficiență să fie satisfăcute. Ultimul capitol încearcă să descopere premise ale unei perspective asupra guvernării democratice ghidate mai degrabă de o concepție evaluativă a deciziilor politice.

Volumul poate fi achiziționat de la Librăria Universității din București (Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12) sau online de pe site-ul Editurii Universității din București, aici.

 

Pin It on Pinterest

Share This