Institutul de Cercetări al Universității din București va găzdui un nou seminar Concepte moderne timpurii ale istoriei și practici ale scrierii istorice. Grupul de lectură are ca scop să investigheze unele scrieri teoretice fundamentale despre istorie – istoria înțeleasă atât ca obiect cât și ca discurs, realitatea și metode de înțelegere a acesteia – de la sfârșitul secolului al XVI-lea până la sfârșitul iluminismului, în mod special în Franța și în Anglia, dar de asemenea în Scoția, Germania și Olanda.

Grupul de lectură este organizat de Veronica Lazăr și Grigore Vida.

Textele sunt propuse în ordine cronologică, nu atât de mult dintr-o convenție academică, ca un rezumat sau ca o listare teleologică a doctrinelor, ci mai degrabă deoarece grupul de lucru este conceput ca o explorare a modului în care scrierile teoretice și contextele lor istorice, sociale, instituționale și politice se iluminează reciproc. În afara unei lecturi interne a textelor, seminarul va studia angajamentul mutual al teoriilor istoriei și științelor, genurilor literare și jurisprudenței în timpul celor două secole care au precedat Revoluția Franceză. De asemenea, seminarul se va concentra pe formarea diferitelor epistemologii istorice, metode critice, ontologii și reprezentări ale temporalității istorice, ca și asupra legăturii lor strânse cu funcțiile imediate și pragmatice ale scrierilor istorice, sau cu politicile statele și dinamicile sociale și economice în statul premodern.

Istoriile speculative, un gen care a avut inițial afinități teologice și chiar surse teologice, au apărut în perioadele de tranziție și de transformări ale societății și ale economiei; ele sunt contemporane cu câteva genuri și discipline intelectuale noi, cum ar fi economia, teoria socială și diverse științe ale statului.

Diferențele între diverse genuri de scriere istorică – teologii ale istoriei, istorii universale, teorii ale progresului, filologie critică, istorii naturale ale societăților etc. – vor fi analizate intern, investigând asumpțiile lor filosofice specifice, dar și prin includerea lor într-o logică externă care are un impact definitoriu asupra conținutului lor.

Grupul de lectură se va întâlni la două săptămâni, pentru două ore. Seminarul este proiectat ca un loc de întâlnire pentru filosofi, istorici ai ideilor, cercetători ai literaturii și istorici.

Mai multe detalii despre seminarul Concepte moderne timpurii ale istoriei și practici ale scrierii istorice pot fi consultate aici.

 

Pin It on Pinterest

Share This