În luna ianuarie 2017, Universitatea din București reprezentată prin prof. dr. Magdalena Iodache-Platis și conf. dr. Daria Protopopescu a participat la a doua întâlnire în cadrul proiectului european de tip Erasmus+, acțiunea Strategic Partnership for Higher Education, având titlul Enhancing Quality in Innovative Higher Education about Consumer Awareness (Consume-Aware), organizată de Budapest Business School, Ungaria.

Proiectul este coordonat de University of Economics, Katowice, Polonia, având drept parteneri instituții de învățământ superior de prestigiu din spațiul UE și non-UE: Howest (Belgia), Seinajoki University of Applied Sciences (Finlanda), IAE Savoie Mont Blanc (Franța), Univerita degli Studi di Trento (Italia), Universitatea din București (România), Isik University (Turcia), Budapest Business School (Ungaria). Echipa Universității din București este formată din: prof. dr. Diana Ioniță, prof. dr. Magdalena Iordache-Platis și conf. dr. Daria Protopopescu

Componenta internațională stimulează expertiza și creativitatea partenerilor contribuind astfel la produsele finale ale proiectului: o platformă e-learning cuprinzând e-book (și în format tipărit), și aplicație mobilă.

Originalitatea proiectului constă în îmbinarea teoriei cu practica – cartea, rezultat al cercetării fundamentale, fiind considerată suport de curs pentru studenții departamentului de Limbi Moderne Aplicate, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, și ai Facultății de Administrație și Afaceri, pe de-o parte, și aplicația mobilă, pe de altă parte. Glosarul terminologic anexat volumului permite cititorului/studentului îmbogățirea terminologiei de specialitate, condiție sine qua non pentru mobilitatea și adaptarea la cerințele pieții UE/non-UE.

La întâlnirea de la Budapesta, partenerii în proiect au dezbătut următoarele probleme: conținutul cărții, stabilirea titlului de Consumer Protection Standards a volumului tipărit, fișa disciplinei și programa cursului de Consumer Awareness, tipurile de piețe și produse care urmează să fie incluse în aplicația mobilă și în studiile de caz, materialele video.

Beneficiarii acestui proiect sunt pe de-o parte studenții (e-book și volumul tipărit), pe de altă parte cetățenii în calitate de consumatori care călătoresc în spațiul UE și non-UE (aplicație mobilă).

În paralel, s-a creionat un plan detaliat privind procesul de diseminare a proiectului pe întreaga perioadă 2016-2019.

La Budapesta, echipa mixtă a evidențiat sarcini de lucru care vizează liniile directoare ale proiectului: funcționarea consumului, patologia consumului, practici abuzive de marketing, protecția consumatorilor, instituțiile implicate în acest proces, și în egală măsură reglementările juridice referitoare la protecția drepturilor clientului pe piața de bunuri și servicii.

Spiritul de echipă, profesionalismul, schimbul de experiență între partenerii implicați în acest demers conferă proiectului un cadru de lucru interdisciplinar reunind profesori cu experiență în domenii precum: marketing, IT, terminologie de specialitate, drept, un punct forte al acestui proiect.

 

Pin It on Pinterest

Share This