Facultatea de Litere a Universității din București a lansat apelul la contribuții pentru cea de-a IV-a ediție a Colocviului Național Studențesc „Bucharest Student Letters” organizat în perioada 5-6 mai 2017.

Colocviul încurajează activitatea de cercetare științifică a studenților și a masteranzilor, care pot opta pentru înscrierea la următoarele secțiuni:

  • STUDII LITERARE;
  • STUDII DE LINGVISTICĂ;
  • STUDII CULTURALE (cu subsecțiunile Studii europene și Etnologie);
  • ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII (cu subsecțiunile Comunicare și relații publice și Științe ale informării și documentării);
  • ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE.

Pentru înscriere este necesar să transmiteți, până cel târziu la data de 31 martie 2017, la adresa de mail best.letters.colloquia@litere.ro, următoarele informații:

  • numele și prenumele, anul și programul de studiu pe care îl urmați;
  • titlul comunicării pe care vreți să o propuneți și numele profesorului coordonator;
  • un rezumat (de maximum 20 de rânduri), însoțit de 5-7 cuvinte-cheie și de o mini-bibliografie (minimum 4-5 titluri).

Confirmarea de acceptare a rezumatelor va fi anunțată participanților până la data de 10 aprilie 2017, iar lucrările finale vor fi transmise, la aceeași adresă de mail (best.letters.colloquia@litere.ro), până la data de 28 aprilie 2017.

Comitetul științific al acestei ediții va avea în componența lui următorii profesori: lect. dr. Catrinel Popa (Studii Literare), lect. dr. Gabriela Stoica (Studii de Lingvistică), lect. dr. Simona Drăgan (Studii Europene), lect. dr. Cătălin D. Constantin (Etnologie), lect. dr. Silvia Barutcieff (Comunicare și Relații Publice), conf. dr. Cristina Popescu (Științe ale Informării și Documentării), conf. dr. Nina Vârgolici (Științe Administrative).

Mai multe informații referitoare la cea de-a IV-a ediție a „Bucharest Student Letters Colloquia” sunt disponibile pe site-ul Facultății de Litere.

Persoanele de contact sunt conf. dr. Cristina Bogdan, prodecan responsabil cu Comunicarea internă și externă (cristinabogdan2010@gmail.com) și Bogdan Dumitru, responsabil PR al Facultății de Litere (pr@litere.ro)

Pin It on Pinterest

Share This