Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București, sub egida Conferințelor de Geologie și Geofizică, în colaborare cu Academia Română (Secţia de Ştiinţe Geonomice), Comitetul Naţional al Geologilor din România și Institutul GeoEcoMar, organizează conferinţa ”A molecular-scale vision of environmental and applied mineralogy”, susținută de către prof. Georges Calas (Institut de Minéralogie et Physique des Milieux Condensés, Université Pierre et Marie Curie, Paris).

Evenimentul va avea loc luni, 6 martie 2017, în sala de conferințe a GeoEcoMar (Str. Dimitrie Onciul 23-25, sector 2), începând cu ora 11:00.

Georges Calas, profesor de mineralogie la Universitatea Pierre şi Marie Curie din Paris şi membru al Institutului Universitar din Franţa, este unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai cercetării relaţiilor dintre structura şi proprietăţile silicaţilor relevanţi pentru ştiinţele pământului şi mediului. Prin rezultatele obţinute, a pus bazele contribuţiei mineralogiei la înţelegerea materialelor complexe din care este alcătuită planeta. Principalele sale direcţii de cercetare includ relaţiile structură-proprietăţi ale sticlelor şi topiturilor silicatice, mineralogie ambientală, managementul deşeurilor radioactive – efectele induse de radiaţii şi cristalochimia elementelor minore.

Prof. Georges Calas, fost preşedinte al Societăţii franceze de Mineralogie şi Cristalografie, al Comisiei de Fizica Mineralelor la IMA şi editor principal al revistei Elements: An International Magazine of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, este în prezent editor la Terra Nova. Printre numeroasele premii si distincţii acordate se numără premiile Ivan Peyches şi Dolomieu ale Academiei Franceze de Ştiinţe, premiul Léon Bertrand (Geologie aplicată) al Societăţii Geologice a Franţei şi premiul Schlumberger al Societăţii Mineralogice a Marii Britanii şi Irlandei. Primit în Academia Europaea în 2011, Prof. Calas este membru al Societăţii Regale a Canadei, Societăţii Mineralogice a Americii, Societăţii de Tehnologia Sticlei, Asociaţiei Europene de Geochimie, Societăţii de Geochimie şi Societăţii Regale de Ştiinţe din Liège (Belgia).

 

Pin It on Pinterest

Share This