Vineri, 3 martie 2017, Facultatea de Psihologie și Științele Educației a fost gazda de onoare a unui eveniment special, organizat cu scopul celebrării personalității profesorului universitar emerit dr. Dan Potolea, la împlinirea vârstei de 75 de ani.

Momentul omagial s-a bucurat de prezenţa prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universităţii de Bucureşti, şi a fost marcat de oferirea unei diplome de excelenţă din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, ca semn de înaltă preţuire a contribuţiei profesorului Dan Potolea la  modernizarea continuă a domeniului știinţelor educaţiei.

La eveniment au participat numeroşi profesori, studenţi, colaboratori ai prof. univ. dr. Potolea din cadrul Universității din București şi din alte 13 centre universitare din țară: Universitatea ,,Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Academia de Studii Economice din București,  Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea din Pitești, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea din Oradea, Universitatea din Craiova, Universitatea din Galați, alături de reprezentanţi ai Institutului de Științe ale Educației.

Cu ocazia evenimentului s-a lansat volumul omagial intitulat: Calitatea proiectelor/programelor de formare. Construcție, implementare, evaluare.  

 

Pin It on Pinterest

Share This