Facultatea de Geografie a Universității din București a fost reprezentată de prof. dr. Bogdan Mihai, lect. dr. Constantin Nistor și drd. Marina Rujoiu Mare – Vîrghileanu la conferința World Cover 2017, care a avut loc la centrul din Frascati, Italia, al Agenției Spațiale Europene (ESA-ESRIN), ce coordonează activitățile legate de teledetecție și observarea Pământului. România este țară membră a ESA din anul 2011.

Profesorii români au prezentat un poster cu titlul Sinergia datelor Sentinel și Corona în analiza schimbărilor în acoperirea terenurilor în ultimele cinci decenii în București, România. Acesta a atras numeroase întrebări și discuții, deoarece a încercat integrarea imaginilor fotografice declasificate Corona KH-4B (1968), procesate fotogrammetric, cu cele recente (2016) obținute de către senzorii Copernicus Sentinel 1 (radar) și 2 (optic). Au fost prezente și trei postere ale unor colegi de la Universitatea Politehnica din București, sub coordonarea profesorului doctor Mihai Datcu, ce activează în prezent la Centrul Spațial al Germaniei (DLR) în cadrul laboratoarelor de teledetecție radar de lângă München.

Participarea la conferința World Cover 2017 a constituit o oportunitate valoroasă în actualizarea informațiilor utile activităților didactice dar mai ales în domeniul cercetării. Posibilitățile aproape nelimitate de integrare a imaginilor Sentinel în studii și analize geografice vor deschide noi direcții în abordarea unor tematici de mare actualitate la nivelul teritoriului României, cum ar fi potențialul natural și antropic, culturile agricole, vegetația forestieră, dezvoltarea orașelor și a infrastructurii, riscurile naturale, amenajarea teritoriului etc.

Conferința World Cover 2017 a reunit mai mult de 300 de participanți din statele membre ESA dar și din alte state de pe toate continentele, cu preocupări în modelarea digitală a acoperirii terenurilor (definită ca proiecție spațială  și temporală a interacțiunilor dintre factorii  naturali – vegetația, apele etc.)  și utilizării terenurilor (proiecția interacțiunilor dintre factorii naturali și activitățile antropice – așezările, culturile agricole etc.).  Au fost prezenți atât cercetători din cadrul ESA, al universităților cu centre și laboratoare de teledetecție, precum și reprezentanți ai unor companii interesate în transferul tehnologic al produselor rezultate din procesarea imaginilor satelitare.

Conferința a fost binevenită, în condițiile în care din anul 2014, comunitatea științifică și tehnică utilizează imaginile de la primii sateliți de teledetecție lansați în cadrul programului Copernicus de Observare a Pământului, coordonat și dezvoltat de către ESA (22 de state membre). În prezent sateliții Sentinel sunt în număr de cinci pe orbită, prezintă senzori complementari, radar, optici și radiometrici, fapt ce permite o bună coordonare în producerea de informații geospațiale privind suprafața topografică și litosfera, acoperirea și utilizarea terenurilor, respectiv mările, oceanele, insulele și țărmurile.

Obiectivele principale au fost evaluarea calității datelor de acoperire și utilizare a terenurilor (LULC-Land Use Land Cover) accesibile în prezent (în mare parte cu acces liber), dar și explorarea prin cercetare avansată a posibilităților de realizarea a unor noi produse similare la nivel global cu o acuratețe sporită, prin folosirea noilor date de la sateliții lansați recent, pregătite pentru analizele specifice Sistemului Informațional Geografic (evaluarea potențialului natural și antropic al teritoriului, al vegetației, culturilor agricole, calității mediului, dinamicii peisajului și hazardelor naturale).

Comunicările au fost organizate în secțiunea de prezentări în plen cu șapte sesiuni tematice (47 de titluri), continuate cu o sesiune de postere de amploare (122 de prezentări). Pe lângă sesiunea introductivă cu prezentarea statusului misiunilor Sentinel-1 (din 2014), Sentinel-2 (începute în 2015, respectiv  2017) și Sentinel-3 (din 2016),  participanții au realizat expuneri ale rezultatelor unor ample proiecte de cercetare cu subiecte complementare: utilizatorii datelor LULC și nevoile acestora, produse globale și continentale Land Cover, cartografierea acoperirii terenurilor la scară mare, sisteme de clasificare a acoperirii terenurilor, validarea și acuratețea datelor de acoperire a terenurilor, metode și algoritmi, platforme de procesare și analiză a datelor de acoperire a terenurilor. De asemenea a avut loc și o masă rotundă în scopul stabilirii unor direcții de coordonare a cercetărilor și dezvoltării viitoare a proiectelor și produselor LULC.

Un moment cu o valoare istorică a fost prezentarea, în cadrul plenului conferinței, a primei imagini satelitare de la senzorul satelitului Sentinel-2B, lansat pe orbită de către ESA în data de 7 martie 2017, reprezentând orașul Brindisi din sud-estul Italiei. Acesta va contribui la creșterea la cinci zile a frecvenței observațiilor satelitare cu senzor optic (vizibil, infraroșu) asupra uscatului terestru, insulelor mari și a Mării Mediterane.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This