Departamentul de Științele Educației din Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București organizează vineri, 12 mai 2017, cea de-a VI-a ediție a sesiunii naționale de comunicări științifice.

Sesiunea de comunicări științifice este organizată în cadrul inițiativei ,,Alege Educația!”, un proiect de promovare a educației ca domeniu de studiu și traseu profesional, și se constituie drept cadru de manifestare și exprimare a intereselor de studiu și de cercetare ale studenților din ciclurile licență și masterat, domeniul Științele Educației, în raport cu temele centrale și actuale din educație.

Studenții din domeniul Științele Educației sunt invitați să reflecteze, să formuleze puncte de vedere, să-și structureze reflecția teoretică, dar și să învețe din exercițiul de elaborare a lucrărilor științifice, de construcție a inițiativelor de cercetare, de facilitare a dezbaterii pentru viitoare cercetări, valorificând acest spațiu de întâlnire și comunicare prin crearea comunității viitorilor profesioniști în domeniul educației.

Secțiunile tematice în care pot fi redactate lucrările sunt:

  • Schimbare și inovare în educație – impact asupra performanțelor școlare;

Repere: Reforma învățământului și performanța școlară – politici educaționale, management educațional, calitate în educație, evaluare, curriculum;

  • Provocări ale noilor paradigme în educație – scenarii și soluții;

Repere: Noile paradigme ale educației – implicații sociale și profesionale – învățarea centrată pe elev, învățarea pe parcursul întregii vieți, programe educaționale centrate pe rezultate, centrarea pe formarea – dezvoltarea competențelor (-cheie, specifice, transversale ș.a.), educația în mass- media;

  • Oricine poate învăța orice, oricând, oriunde sau despre educația nonformală și informală azi;

Repere: Natura și rolul educației nonformale și informale în societatea contemporană – contexte educaționale, antreprenoriat educațional, recunoașterea și validarea competențelor dobândite în contexte nonformale și informale, expertiza în educație nonformală și informală – standarde ocupaționale;

  • Educație și media

Repere: Temele educaționale și reflectarea lor în mass media – presa educațională, teme recurente în media, discurs și interpretare în abordarea jurnalistică a educației, remodelarea comunicării publice cu tematică educațională;

Studenții interesați să participe la sesiunea națională de comunicări științifice cu lucrări pot completa formularul de înscriere disponibil aici. Prezentarea lucrărilor în cadrul evenimentului se poate face oral, multimedia, printr-un poster/ video sau online.

Termenul limită pentru înscriere și pentru trimiterea titlului și a rezumatului lucrării este 21 aprilie 2017.

Confirmarea participării în vederea prezentării lucrării și trimiterea textului complet trebuie să fie făcute până în data de 5 mai 2017.

Condițiile de redactare a lucrării pot fi consultate aici.

Mai multe detalii despre cea de-a VI-a ediție a sesiunii naționale de comunicări științifice pentru studenții din domeniul Științele Educației pot fi consultate aici și aici.  

Pin It on Pinterest

Share This