A fost lansat apelul la contribuții pentru ediția a XII-a a International Conference on Virtual Learning (ICVL) – New Technologies in Education and Research și pentru ediția a XV-a a Conferinței Naționale de Învățământ Virtual (CNIV).

Proiecte educaționale și de cercetare cu tradiție la Universitatea din București, ICVL și CNIV sunt organizate de Centrul de Cercetare în Informatică al Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București, în parteneriat cu Departamentul de Calculatoare și Inginerie Electrică al Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu. Evenimentele vor avea loc sâmbătă, 28 octombrie 2017, la Facultatea de Inginerie a Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu.

Anual, evenimentele aduc în atenția actorilor din educația românească și internațională teme, aplicații, proiecte și cercetări care implică trendurile educaționale curente în domeniul eLearning. Temele speciale pentru edițiile din anul 2017 sunt Massive Open Online Courses (MOOCs), Virtual Laboratory and Learning Technologies, Augmented Reality Applications in Education și Design and Development of Online Courseware.

Secțiuni pentru proiectul ICVL:

  • Models & Methodologies (M&M)
  • Technologies & Virtual Laboratory (Tech)
  • Software Solutions (SOFT)
  • ”Intel® Education” – Innovation in education and research (IntelEdu)

Secțiuni pentru proiectul CNIV:

  • (Cercetare, dezvoltare) – Metodologii, Tehnologii Virtual Learning şi Virtual Reality – implementare şi aplicaţii
  • (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul universitar
  • (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul preuniversitar
  • (Proiecte şi aplicaţii) – ”Intel® Education”- Inovare în educaţie şi cercetare
  • (Strategii, Obiective, Calitate) – Training și Management Educațional

Persoanele interesate să participe la cea de-a XII-a ediție a International Conference on Virtual Learning pot trimite lucrări până la data de 30 august 2017, iar cele interesate să participe la ediția a XV-a a Conferinței Naționale de Învățământ Virtual (CNIV) pot trimite lucrări până la 1 octombrie 2017. Formularele de înscriere sunt disponibile aici și aici.

Universitatea din București a primit trei premii importante pentru proiectele CNIV şi ICVL. În anul 2017, Universitatea din București a obținut premiul pentru Inovare Digitală prin recunoașterea comunității CSR din România (Evenimente-fenomen, proiecte cu impact major în școlile românești). În anul 2016, Universitatea din București a primit Diploma de excelență la Gala Premiilor Edumanager.ro, categoria ,,învățământ universitar, dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice”, pentru Sesiunea specială CNIV 2016 de la Craiova ,,Noi paradigme pentru învățământul românesc”. În anul 2015, Universitatea din București a primit Diploma de excelență la Gala Premiilor Edumanager.ro, „Proiecte de referință în Educație 2015” pentru proiectul New Technologies in Education and Research (Virtual Learning-Virtual Reality) – The International Conference on Virtual Learning (ICVL) 2015 de la Timișoara.

Proiectele educaționale și de cercetare de la Universitatea din București sunt două manifestări ştiinţifice cu tradiţie în domeniile e-Learning şi Software educațional, care promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.

Proiectele au fost organizate până în anul 2006 la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti, iar apoi, în parteneriat cu universități de prestigiu din România – Constanţa (2007, 2008), Iaşi (2009), Târgu-Mureş (2010), Cluj-Napoca (2011), Brașov (2012), București (2013 și 2014), Timișoara (2015), Craiova (2016). Vor urma Sibiu (2017) și Alba-Iulia (2018), cu ocazia centenarului „Marii Uniri”. Turneul Conferinţelor poate fi consultat aici.

Evenimentele din cadrul proiectelor educaționale și de cercetare CNIV și ICVL 2017 sunt dedicate acad. Octav Onicescu și acad. Gheorghe Mihoc, fondatorii școlii românești de probabilități și statistică matematică.

Mai multe detalii despre International Conference on Virtual Learning (ICVL) – New Technologies in Education and Research și despre Conferința Națională de Învățământ Virtual (CNIV) pot fi consultate aici și aici.

                 ***

În cadrul programului național de cercetare pentru finanțarea manifestărilor științifice al Ministerului Cercetării și Inovării (MIC), Universitatea din București, prin Centrul de Cercetare în Informatică, a obținut finanțare pentru tipărirea volumelor de lucrări acceptate spre publicare prin organizarea Conferințelor de e-Learning ICVL 2017 și CNIV 2017. Lista completă a lucrărilor publicate poate fi consultată aici.

Pin It on Pinterest

Share This