Facultatea de Administrație și Afaceri organizează în data de 17 mai 2017 o nouă ediție a Sesiunii de Comunicări Științifice ale Studenților. Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților este deschisă tuturor studenților înscriși la toate programele de licență și master ale Facultății de Administrație și Afaceri.

Evenimentul va reuni toate domeniile facultății: administrarea afacerilor, administrație publică, marketing. Studenții și masteranzii facultății vor pregăti lucrări științifice din domeniile lor de interes, alese împreună cu profesorii îndrumători.

Sesiunea de Comunicări Științifice este expresia dorinței Facultății de Administrație și Afaceri de a oferi studenților și masteranzilor, deopotrivă, un mediu propice pentru dobândirea abilităților practice necesare dezvoltării profesionale.

Lucrările pot fi elaborate individual sau în echipe de maxim 3 persoane. Studenții trebuie să își aleagă o temă de cercetare, precum și un profesor coordonator.

Înscrierile se pot face prin e-mail la adresa: camelia.cojocaru@faa.unibuc.ro până la data de 10 mai 2017. Se pot înscrie și lucrări restrânse, rezumate ale unor proiecte mai ample sau propuneri de viitoare cercetări.

Lucrările complete se pot trimite până la data de 15 iunie 2017 spre publicare într-una dintre revistele Facultății de Administrație și Afaceri (http://www.faa.ro/index.php/publicatii-reviste).

Mai multe detalii privind Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This