Universitatea din Bucureşti anunţă cu regret trecerea în nefiinţă, după o grea suferință, a profesorului dr. Corneliu Barborică, decan al Facultății de Limbi și Literaturi Străine în perioada 1971-1975, profesor emerit din 2012, renumit bohemist, slavist, cercetător, istoric, teoretician și critic literar, autor a mai multor monografii şi culegeri de studii, manuale universitare şi preuniversitare,  dar și poet, prozator, traducător, publicist, om de cultură care și-a dedicat întreaga viață activității didactice, științifice, în slujba edificării punților culturale româno-slave.

Corneliu Barborică s-a născut la Turnu Severin, pe 5 aprilie 1931, a urmat Liceul „Traian” din oraşul natal (1941-1949), după care s-a înscris la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filologie, avându-i  printre profesori pe Tudor Vianu şi Jan Byck. A absolvit studiile de limba şi literatura slovacă la Universitatea „Jan Amos Komenský” din Bratislava.

Revenind în ţară, parcurge toate treptele ierarhiei didactice devenind profesor în 1990 în cadrul Catedrei de Limbi și Literaturi slave. Dascăl dedicat și iubit de zeci de generații de studenți ai secției de limbă și literatură slovacă, profesorul Corneliu Barborică este autorul a numeroase manuale, cursuri universitare, dicționare, ghiduri de conversație, antologii atât pentru uzul universitar, cât și pentru cel preuniversitar. Conduce lucrări de doctorat în domeniul literaturilor slave, dedicându-se în acelaşi timp muncii de cercetare, traducerii, publicisticii. Suferind fiind, se retrage din munca de la catedră, continuându-și însă cu multă abnegație activitatea în calitate de profesor consultant.

În paralel cu activitatea didactică se dedică cercetării ştiinţifice, vocaţia sa, viziunea de ansamblu asupra fenomenului literar concretizându-se în numeroase lucrări monografice, studii, articole, recenzii referitoare îndeosebi la literaturile slovacă şi cehă, dar şi la alte literaturi slave, ori la domeniul literaturii comparate. Meritul profesorului Corneliu Barborică constă în demersul de integrare a literaturilor slave în context european şi universal în lucrările sale științifice, printr-o extraordinară putere de sinteză care denotă o viziune complexă asupra fenomenelor culturale şi literare.

Vorbind despre omul de cultură Corneliu Barborică nu se poate face abstracţie de statutul său de creator, poet şi prozator și traducător prezent deopotrivă în cele două culturi, slovacă şi română.

Personalitate de marcă a culturii române şi slovace, profesorul Corneliu Barborică este laureat al mai multor premii şi distincţii, decernate în ţară, Slovacia și Polonia, ultima distincție fiind ,,Crucea dublă albă clasa a III-a”, acordată de Republica Slovacia în 2007, pentru merite deosebite în propagarea literaturii și culturii slovace în lume.

Trecerea sa în neființă lasă un mare gol, o responsabilitate pentru generațiile tinere și o frumoasă moștenire culturală pentru care a lucrat până în ultima clipă.

Pin It on Pinterest

Share This