În perioada 29 mai – 3 iunie 2017, prof. univ. dr. Diana Ioniţă, director al Departamentului de Limbi Moderne din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universității din Bucureşti, va participa la Congresul ANLEA (Association Nationale LEA – Langues Étrangères Appliquées), intitulat Ouvertures et Passerelles. Congresul este organizat de Universitatea Toulouse-Jean Jaurès (Toulouse).

În calitate de membru în comitetul de coordonare al AILEA (L’Association Internationale des Langues Étrangères Appliquées), Diana Ioniţă va prezenta o informare asupra activităţilor secţiei de Limbi Moderne Aplicate a Universității din București, precum și rezultatele la competiţiile europene şi planurile de perspectivă privind internaţionalizarea acestei secţii.

Specificul Departamentului de Limbi Moderne al Facultății de Limbi și Literaturi Străine este acela de a asigura pregătirea studenților nefilologi în domeniul limbilor engleză și franceză. În ultimii trei ani, profesorii departamentului de limbi moderne au regândit programa și tehnicile didactice de predare conform Cadrului European Comun de Referință în predarea limbilor moderne, document emis de Consiliul Europei și care asigură un cadru omogen, unitar și coerent în predarea și evaluarea competențelor lingvistice, conform unor standarde care descriu cu claritate cunoștințele, deprinderile și atitudinile pe care utilizatorul unei limbi le dobândește. Metoda urmărită permite studentului să facă față exigențelor comunicării, depășind frontierele lingvistice și culturale – în alți termeni – să îndeplinească sarcini și activități comunicative în diverse contexte ale vieții sociale.

Pin It on Pinterest

Share This