Vineri, 12 mai 2017, la Universitatea din București a avut loc ceremonia de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa reputatului profesor Manfred Nowak, expert în drepturile omului. Prin această distincție, profesorul Manfred Nowak a devenit membru al comunității academice a Universității din București.

Ceremonia a fost deschisă de prof. univ. dr. Dan Oancea, vicepreședinte al Senatului Universității din București și director al Departamentului de Drept Public din cadrul Facultății de Drept. În continuare a luat cuvântul prof. univ. dr. Radu Carp, cadru didactic la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, care a citit Laudatio Domini pentru profesorul Manfred Nowak.

În discursul său, Radu Carp a vorbit despre modul în care a evoluat studierea domeniului drepturilor omului la Universitatea din București. Profesorul Radu Carp a amintit faptul că drepturile omului au fost studiate inițial din perspectivă juridică, prin includerea unor cursuri de specialitate în curricula Facultăţii de Drept, la începutul anilor 1990, iar mai târziu, profesorii Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universității din București au abordat domeniul drepturilor omului în strânsă legătură cu promovarea democrației. În acest context, Radu Carp a afirmat că titlul acordat reprezintă o recunoaștere firească a activității sale remarcabile: ,,Astăzi acest titlu se acordă unei persoane care este poate cel mai apreciat expert în domeniul drepturilor omului în mediul academic internaţional şi care are o experienţă practică aşa cum puţine personalităţi o au.”

Manfred Nowak este cadru didactic la Universitatea din Viena, director științific al programului de master dedicat drepturilor omului și director al Școlii Doctorale Interdisciplinare ,,Împuternicirea prin drepturile omului”. Activitatea de cercetare a profesorului Nowak constă nu doar în publicațiile în domeniul drepturilor omului, ci și în coordonarea și participarea la programele de cercetare ale Institutului Ludwig Boltzmann de Drepturile Omului din Viena, instituţie pe care o conduce. Fiind în prezent vice-președinte al Management Board al Agenției Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Manfred Nowak a ocupat cea mai importantă funcție din perspectiva aportului la contribuția teoretică în acest domeniu, cea de Raportor Special al ONU în domeniul torturii și altor tratamente crude, inumane și degradante, poziție deținută în perioada 2004-2010. Rapoartele și contribuțiile sale au făcut ca acest domeniu să capete deplină consistență, fiind eliberat de sub tutela referințelor limitate la comentariul textelor normative din domeniul dreptului internațional.

Manfred Nowak a mulțumit Universității din București pentru distincția oferită, arătându-și recunoștința pentru includerea sa ca membru în comunitatea academică a universității bucureștene. În cuvântarea sa, profesorul Nowak a vorbit despre primele impresii pe care le-a avut vizitând România în anii 1969, în contextul schimbărilor politice și economice ale țării în perioada regimului comunist, o perioadă când România devenise un outsider în ceea ce privește activitățile diplomatice. În finalul discursului, Manfred Nowak și-a exprimat speranța cu privire la un viitor mai bun în care sectorul guvernamental, societatea civilă și sectorul corporatist vor lucra împreună pentru diminuarea sărăciei și pentru evitarea altui război mondial.

Prin oferirea titlului de Doctor Honoris Causa, Universitatea din Bucureşti celebrează o personalitate cu totul remarcabilă, unul dintre cei mai străluciţi exponenţi ai luptei pentru drepturile omului, o persoană care a reuşit să combine experienţa practică cu abordările teoretice într-un mod exemplar. Titlul acordat profesorului Manfred Nowak reprezintă o contribuție la o mai strânsă colaborare între Universitatea din București și instituțiile pe care personalitatea lui Manfred Nowak le-a modelat și le modelează în continuare.

Broșura ceremoniei de acordare a distincției Doctor Honoris Causa profesorului Manfred Nowak poate fi consultată aici.

Pin It on Pinterest

Share This