În perioada 27-28 iunie 2017 se desfășoară la Universitatea din București lucrările Colocviului „Imagine, Imaginar, Limbaj”, organizat de Şcoala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”/Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (SD SITT/CESI). Evenimentul are loc în Sala de Consiliu a Facultății de Litere.
Colocviul oferă un cadru în care abordarea textului este integrată cu studierea imaginii în toate formele ei de manifestare (pictură, fotografie, spectacol, film etc.) și cu formele culturale actuale.

În cadrul acestei manifestări științifice, doctoranzii din anii II și III vor prezenta raportul de cercetare aferent semestrului în curs, în prezența conducătorului tezei de doctorat și a membrilor comisiei de îndrumare.

Colocviul este structurat în două paneluri (Filozofie și arte contemporane și  Studii culturale, literatură și arte vizuale) care cuprind prezentări ale doctoranzilor îndrumați de Sorin Alexandrescu, Mihai Moraru, Mădălina Nicolaescu și Vlad Alexandrescu.

Programul complet al colocviului „Imagine, Imaginar, Limbaj” poate fi accesat aici.

Pin It on Pinterest

Share This