Sub auspiciile Editurii C. H. Beck, în condiţii grafice excelente, la 6 iunie 2017 a văzut lumina tiparului cartea Romantic Renderings of Selfhood in Classic American Literature, semnată de Anca Peiu, conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Engleză al Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Cei unsprezece autori asupra cărora se concentrează eseurile doamnei Peiu sunt adevăraţi „părinţi” ai literaturii americane clasice, împreună afirmându-se pe harta literaturii universale: E. A. Poe, R. W. Emerson, H. D. Thoreau, Walt Whitman, Emily Dickinson, Washington Irving, James Fenimore Cooper, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Mark Twain, Kate Chopin.

Dacă aceştia sunt scriitorii care dau măsura specificului naţional american în literatura clasică a tuturor timpurilor, fiecare în parte îi vorbeşte cititorului într-o voce distinctă, inconfundabilă, într-o limbă încă vie, în pofida veacurilor ce par să ne despartă. Scriitorii aceştia „vechi” sunt astăzi mai prezenţi ca oricând, strecurându-se printre rândurile contemporanilor, într-un perpetuu dialog cu noi, cei de azi.

Primii cinci autori studiaţi aici, despre care Anca Peiu a mai scris într-un volum anterior (Five Versions of Selfhood in 19th Century American Literature, Bucureşti, C. H. Beck, 2013) stau mai degrabă sub semnul poeziei, deşi adesea proza unora dintre ei este chiar mai poetică decât versurile convenţionale. Marile excepţii sunt Walt Whitman şi Emily Dickinson, a căror forţă de expresie vesteşte modernismul liric, pe ambele maluri ale Atlanticului. În prezentul volum de studii sunt analizate optsprezece poeme de Emily Dickinson.

Dar partea a doua şi cea mai consistentă a volumului este consacrată primilor şase dintre marii prozatori americani, de la Washington Irving și Fenimore Cooper la Kate Chopin; de la Hawthorne şi Melville, reprezentanţi ai „Renaşterii americane” în romanţ, până la Mark Twain, neînduplecatul realist, un clasic teribil al oricăror timpuri.

Prin noul ei volum de eseuri, Anca Peiu se adresează în primul rând studenţilor ei, de la cursurile de literatură americană şi universală; iar în egală măsură, cititorilor pasionaţi de canonul literar american, atât de numeroşi în ţara noastră.

Pin It on Pinterest

Share This