A fost lansat apelul la contribuții pentru conferința națională ,,Icoană, imagine și cuvânt”, organizată în perioada 10-11 noiembrie 2017 de Facultatea de Filosofie  (Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei), în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București (Departamentul de Teologie Sistematică, Practică și Artă Sacră).

Conferința se va desfășura în trei sesiuni tematice paralele cu caracter interdisciplinar, în domeniile estetică (organizat de prof. univ. dr. Mihaela Pop), teologie (organizat de pr. lect. univ. dr. Nicușor Beldiman) și metafizică (organizat de prof. univ. dr. Savu Totu).

Icoana survine în formele artei iconografice ca mărturisire nu doar a Întrupării Mântuitorului, dar și ca semn al legăturii dintre cei care îi împărtășesc caracterul sacramental-liturgic și Dumnezeu. Rolul icoanei în aprofundarea vieții duhovnicești, așa cum apare în tradiția creștină și arta iconografică bisericească, poate fi în bună măsură înțeles prin deschiderile pe care teologia icoanei le dezvăluie ca obiect de cult dar și ca operă de artă, în evoluția reprezentărilor sale. Icoana revendică, în mărturisirea dreptei credințe, un scop haric, cultic și catehetic revelat în mod diferit în canoanele orientale și cele occidentale de reprezentare; predominanța picturii în ulei sau a gravurii în redarea reprezentărilor iconografice exprimă nu doar o practică artistică și estetică tributară unei anumite tradiții metafizice, ci și un acord al acesteia cu un conținut dogmatic, din care transpar prevederile canonice, juridice și hermeneutice privitoare la icoane și pictura bisericească.

Realitatea iconică, bucurându-se de o arhitectonică semantică inedită, pe care se constituie antropologia creștină, dogma hristologică și umanismul patristic, reflectă granițele dintre vizibil și invizibil. Însă toate aceste elemente care au determinat în mod destinal figura omului în dialogul său cu Dumnezeu au suportat, sub influența secularizării, multiple resemnificări prin care icoana a dobândit noi valori în arta liturgică.

Cadre didactice, cercetători, doctoranzi și masteranzi sunt invitați să participe la dialogul academic interdisciplinar inițiat pe marginea acestor determinări istorice, dogmatice, sociale și culturale ale icoanei, de la geneza până la rolul ei în lumea contemporană, traversând perioada pre- și post-iconoclastă printr-o serie de consolidări, rezistențe și reînnoiri ale reprezentărilor și mărturiilor pe care le dezvăluie prin simpla prezență. În acest sens, persoanele interesate să participe la conferința națională ,,Icoană, imagine și cuvânt” se pot înscrie până la data de 30 septembrie 2017, prin trimiterea unui e-mail la adresa cciif.fil.unibuc@filosofie.unibuc.ro,  care să cuprindă titlul propunerii, un scurt abstract (max. 300 cuvinte) și o scurtă prezentare (incluzând afilierea academică).

Conferința națională ,,Icoană, imagine și cuvânt” este prilejuită de celebrarea anului 2017 ca An omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești, potrivit deciziei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Pin It on Pinterest

Share This