În semestrul I al noului an universitar 2017 – 2018, la toate facultățile Universității din București vor fi susținute, pentru nivelul de masterat și doctorat, cursuri de etică și integritate academică.

În cadrul proiectului intitulat „Promovarea eticii și deontologiei academice în Universitatea din București”, peste 50 de profesori și cercetători din facultățile UniBuc au dezbătut aspecte legate de etica muncii intelectuale în spațiul academic, pentru a putea promova valorile instituției în rândul masteranzilor și al doctoranzilor printr-un curs special, dedicat acestei problematici de acut interes pentru învățământul românesc și internațional actual.

Nu în ultimul rând, la acest curs vor fi aprofundate și noțiuni care țin de plagiat și autoplagiat, precum și de standardele și reglementările în domeniu, ca și de măsurile antiplagiat disponbile, cu avantajele și limitările lor.

Peste 4.000 de studenți, de la nivelul masteral și doctoral, vor învăța de la profesorii Universității din București despre redactarea unei lucrări academice, despre normele deontologice din mediul academic, despre originalitate în cercetarea științifică, despre autor și coautor, despre deontologia muncii în echipă și despre aspecte etice implicite în utilizarea diferitelor metode de cercetare specifice fiecărei discipline.

Cursul se va desfășura în sistem modular, în trei domenii largi: științe umaniste, științe sociale și științe exacte.

Proiectul este finanțat de Ministerul Educației Naţionale prin intermediul Fondului de Dezvoltare Instituțională (CNFIS-FDI-2017-0245). Conducerea Universității din București intenționează să extindă acest curs, începând cu anul universitar 2018-2019, și la nivelul programelor de licență, permanentizându-l astfel pentru toate ciclurile de studii.

Pin It on Pinterest

Share This