Marți, 17 octombrie 2017, Secția de Științe Umaniste a Institutului de Cercetări al Universității din București organizează un nou seminar ,,Conștiență și cunoaștere–o abordare interdisciplinară”. Prelegerea, intitulată ,, Funcțiile și conectivitatea cortexului cingulat”, este susținută de  drd. Irina Popa (Spitalul Universitar de Urgență București) și va avea loc începând cu ora 17:00, la sediul Facultății de Filosofie, în Sala de Consiliu (Splaiul Independenței, nr. 204).

Prelegerea se încadrează în eforturile de investigare a funcțiilor creierului prin intermediul unor metode ca RMN funcțional, PET sau studii neurofiziologice. În cadrul prezentării sale, Ioana Popa va vorbi despre stabilirea funcțiilor și conectivitatea cortexului cingulat (CC) prin intermediul stimulărilor electrice directe aplicate pacienților suferind de epilepsie rezistentă la medicație, stabilită în urma unor explorări prin stereo-electroencefalografie. În cadrul prelegerii vor fi prezentate rezultatele unei cercetări care a vizat selectarea pacienților din Spitalul Universitar de Urgență din București și din Spitalul Universitar din Strasbourg care au minimum un electrod în CC în afara zonei epileptogene în scopul verificării sistematice a stimulărilor funcționale și potențialele evocate cortico-corticale folosite pentru a stabili conectivitatea efectivă la nivel de grup pentru fiecare parte a CC și dacă această parte a creierului este implicată în procese emoționale, vestibulare, senzorial-motorii, experiențiale, ca urmare a efectului de rețea stabilit prin SPES. În cadrul prezentării, se va mai face referire la descoperirile care ajută în înțelegerea, organizarea funcțională a cortexului cingulat cu implicații posibile în chirurgia epilepsiei, depresie și alte afecțiuni.

Irina Popa este medic rezident neurolog la Spitalul Universitar de Urgență din București. Lucrează în Secția de Monitorizare a Epilepsiei sub conducerea doamnei lect. dr. Ioana Mîndruță. Printre domeniile de interes ale Irinei Popa se numără chirurgia epilepsiei și explorarea invazivă prin SEEG în cazul epilepsiei rezistente la medicație. Este și doctorandă la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” sub îndrumarea prof. Ovidiu Băjenaru. În prezent studiază funcțiile cortexului cingulat prin intermediul stimulării electrice directe de înalta frecvență și conexiunile acestei zone cerebrale cu alte zone prin intermediul pulsurilor unice. În ultimii ani, Irina Popa a participat la numeroase cursuri de pregătire și a obținut numeroase burse de studii în domeniul epileptologiei și al neurofiziologiei în Germania și Franța.

Seminariile Consciousness and Cognition: An Interdisciplinary Approach sunt organizate de dr. Diana Stanciu, membru asociat al Institutului de Cercetări al Universității din București. Mai multe informații despre activitatea de cercetare a dr. Diana Stanciu pot fi consultate aici.

Mai multe informații despre seminariile Consciousness and Cognition: An Interdisciplinary Approach pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This