În perioada 24-25 noiembrie 2017, Facultatea de Filosofie a Universității din București găzduiește conferința internațională ,,Titu Maiorescu în cultura contemporană”, care va avea loc la sediul facultății (Splaiul Independenței, nr. 204).

Evenimentul se adresează cadrelor didactice universitare, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenţilor și își propune să comemoreze un secol de la moartea filosofului întemeietor de școală. Titu Maiorescu a inițiat spiritul critic în cultura română și a impus o direcție de creație filosofică și literară care și-a dovedit, în timp, valabilitatea.

Cum ne raportăm astăzi la opera sa? Ce mai este acum „maiorescian” în cultura noastră? Ce semnificație au operele „maiorescienilor” pentru filosofie, raportat la modelele de filosofare și la practicile filosofice actuale? Mai poate fi urmat modelul critic maiorescian astăzi? Căutarea răspunsurilor la aceste întrebări corespunde scopului principal al conferinței stabilit de organizatori: regândirea și reinterpretarea operei lui Titu Maiorescu din perspectiva situației culturale românești și europene actuale.

Din comitetul științific al conferinței ,,Titu Maiorescu în cultura contemporană” fac parte prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu, acad. Gheorghe Vlăduțescu, prof. univ. dr. Constantin Aslam, prof. univ. dr. Viorel Cernica, conf. univ. dr. Cristian Iftode, CS. I dr. Dragoș Popescu, prof. univ. dr. Constantin Stoenescu, prof. univ. dr. Sabin Totu și prof. univ. dr. Viorel Vizureanu.

Mai multe detalii despre eveniment, precum și programul complet al conferinței pot fi consultate pe site-ul Facultății de Filosofie a UniBuc.

Pin It on Pinterest

Share This