Sâmbătă, 4 noiembrie 2017, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București a avut loc conferința națională „Acces și participare la educație”.

Conferința și-a propus să construiască punți de legătură între cercetările realizate în cadrul Școlii Doctorale și diferitele categorii de profesioniști si decidenți din domeniu, pentru a crește gradul de conștientizare asupra problematicii echității în educație.

Evenimentul s-a bucurat de prezența unor specialiști implicați în domeniul echității educaționale precum prof. univ. dr. Emil Păun (Universitatea din București), prof. univ. dr. Ecaterina Vrăsmaș (Universitatea din București), prof. univ. dr. Bogdan Logofătu (Universitatea din București) și prof. univ. dr. Traian Vrăsmaș (Universitatea Ovidius – Constanța/Asociația RENINCO România). La cele două paneluri au participat 10 doctoranzi, care au prezentat în sinteză rezultatele cercetărilor efectuate. Conferința a reunit, de asemenea, profesori psihopedagogi, consilieri școlari, dar și studenți ai Departamentului de Științele Educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației a UniBuc.

Conferința a fost organizată în jurul cercetărilor și rezultatelor obținute de studenții doctoranzi, invitându-i pe participanți la un real schimb de idei și de experiențe de cercetare. Panelurile și atelierele de lucru  planificate au oferit oportunitatea contactului cu realități ale sistemului de educație, cu studii de caz și rezultate ale celor mai noi cercetări, încurajând schimburile de informații și de idei între participanți.

Conferința reprezintă cea mai recentă inițiativă a Centrului de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE). Printre evenimentele desfășurate anterior se numără dezbaterea ,,Există discriminare în școală?”, seminarul „Colaborare si cooperare pentru echitatea în educație” și dezbaterea „Echitatea în educație”.

Mai multe detalii despre conferința națională „Acces și participare la educație” pot fi consultate aici.

Pin It on Pinterest

Share This