Vineri, 17 noiembrie 2017, a avut loc Conferința Anuală a Rețelei RO+, organizată de către Direcţia Generală de Traduceri din Comisia Europeană, la care Universitatea din București a fost reprezentată de prof. univ. dr. Diana Ioniţă, membră a Reţelei de Excelenţă RO+ și cadru didactic la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a UB.

La conferință au participat, de asemenea, opt masteranzi ai programului Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a UB.

Activitățile zilei au constat într-o conferință cu tema „Mult e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim– româna la 10 ani de când România este stat membru al Uniunii Europene”, prezentată de Radu Paraschivescu, scriitor, jurnalist şi editor.

Conferinţa a evidenţiat aspecte ale anglicizării masive a limbii române şi faptul că cei zece ani de când România a devenit membră a Uniunii Europeneau au însemnat nu numai dezvoltare și profunde transformări socio-politice, ci și impact asupra dinamicii lingvistice – începând din 2007, ca limbă oficială a Uniunii Europene, româna deschinzându-se  progresiv, dar , în acelaşi timp, fiind  expusă mai multor influențe.

Atât domnul Radu Paraschivescu, cât şi intervenţiile participanţilor au subliniat pe de-o parte  „performanța” limbii române din mai multe perspective – prin prisma comunicării de specialitate, a constituirii vocabularelor (terminologiilor) și a lingvisticii aplicate -, pe de altă parte, necesitatea ca institute precum Institulul de Lingvistică al Academiei Române sau Institutul de Standardizare să fie repere constante privind normele de exprimare în scris şi exprimare orală în limba română.

Conferința a fost urmată de trei mese rotunde, coordonate de terminologii principali ai Direcţiei Generale de Traduceri: Ileana Busuioc, Mihaela Pîrvuleţ, Daniel Florean. Temele celor trei mese rotunde au vizat evoluția și dinamica limbii române în registrul juridic-administrativ, adoptarea unei (euro-)terminologii coerente  și funcționale în limba română la zece ani după integrarea României în UE, precum și serviciile lingvistice în slujba calității limbii române – stadiul actual și perspective de viitor. Mai multe detalii despre aspectele dezbătute în cadrul acestor mese rotunde pot fi consultate aici.

Conferinţa a fost prezidată de Viorel Şerbănescu, şeful Departamentului de Limbă Română al Comisiei Europene, care, alături de invitaţi  din partea universităţilor, a Academiei Române, a Monitorului Oficial, a Institutului de Standardizare, precum și traducători specializaţi experţi din diferite institute şi ministere, a subliniat beneficiile acestor întâlniri care pun faţă în faţă profesionişti din mai multe domenii în efortul de a coopera la traducerea cât mai corectă a documentelor europene şi a construirii unei baze de date terminologice atât de necesară acestui demers.

Pin It on Pinterest

Share This