Joi, 16 noiembrie 2017, reîncep Seminariile Departamentului de Geologie cu prelegerea ,,150 de la prima monografie geologică a Dobrogei – Carl Ferdinand Peters”. Evenimentul este găzduit de Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București și va avea loc în amfiteatrul „Sabba Ștefănescu” (sala 2A) din clădirea centrală a Universității din București (Bd. N. Bălcescu nr. 1, et. 2), începând cu ora 18:00.

Prelegerea va fi susținută de prof. Eugen Grădinaru, profesor emerit al Universității din București și profesor coordonator al Școlii Doctorale de Geologie a Facultății de Geologie și Geofizică. De-a lungul mai multor decenii a predat cursurile de Geologia României și Geologie structurală. În domeniul cercetărilor științifice a fost și este interesat de cercetarea geologică complexă (stratigrafică, paleontologică, depozițională și tectonică) a terenurilor Mezozoicului din Carpați și Dobrogea, studiul sedimentarului triasic și jurasic din Dobrogea de Nord constituind preocuparea sa predilectă.

Printre temele actuale de cercetare este de notat studiul stratigrafic al succesiunii sedimentare din intervalul de limită Triasic inferior/Triasic mediu din Dobrogea de Nord, respectiv din zona Agighiol, dealul Deșli Caira/Stânca Mare, care este principalul candidat pentru a deveni localitate de referință (Global Stratotype Section and Point) în Scara Timpului Geologic. În cazul validării de către Comisia Internațională de Stratigrafie aceasta ar reprezenta prima contribuție a geologiei românești la fundamentarea Scării Timpului Geologic.

Istoricul cercetărilor geologice în România constituie o altă arie de interes în cadrul preocupărilor prof. Grădinaru. În timpul documentării bibliografice a ajuns în contact cu contribuţiile geologului austriac Carl Ferdinand Peters (1825-1881), care a efectuat în decursul anului 1864 cercetări de teren în întreaga regiune a Dobrogei, într-o vreme când această provincie se afla sub suzeranitate otomană. Urmare a acestor cercetări, pentru prima dată este trasat cadrul geologic general al acestei provincii. Harta geologică, o realizare estetică deosebită, deși din punct de vedere al datelor actuale are un caracter ,,geognostic”, face dovada că Peters a cercetat aproape în întregime teritoriul dobrogean. De aceea, Peters poate fi considerat părintele geologiei dobrogene. Peters a publicat, de asemenea, o serie de alte lucrări care pot reprezenta o sursă importantă de informații pentru biologi, geografi, geologi, istorici,  precum și pentru alte categorii de cercetători interesați de situația acestei provincii la începutul celei de a doua jumătăți a secolului al XIX-lea.

Titlurile prezentărilor programate în cadrul Seminariilor Departamentului de Geologie, precum şi alte detalii despre evenimente, pot fi urmărite aici.

Pin It on Pinterest

Share This