Vineri, 17 noiembrie 2017, Elena Liliana Popescu, profesor la Universitatea din Bucureşti, lansează cea de-a doua ediție a volumului multilingv de poezie, „DACĂ”.  Evenimentul are loc în sala de festivități a Casei Universitarilor (Strada Dionisie Lupu, nr. 46).

Cei interesați să asiste la evenimentul de lansare a volumului „DACĂ” sunt așteptați vineri, 17 noiembrie, începând cu ora 17:00, sau joi, 23 noiembrie 2017, de la ora 16:00, la Standul Editurii Herald (nivelul 0.00:27), în cadrul Târgul Internațional Gaudeamus.

Această ediție a volumului multilingv este dedicată in memoriam Profesorului Nicolae Popescu, membru al Academiei Române, și surprinde o poezie a marilor interogații, în disputa dintre sentiment și rațiune, tradusă în 80 de limbi de circulație internațională. Prima ediție a volumului multilingv a cuprins o versiune a poeziei în doar 42 de limbi și a apărut în anul 2009 la Editura Pelerin.

În cadrul evenimentelor organizate cu ocazia lansării volumului vor participa, vineri, 17 noiembrie 2017, și joi, 23 noiembrie 2017, prof. univ. dr. Anca Irina Ionescu, conf. univ. dr. George Volceanov, lect. univ. dr. Åsa Apelkvist, lect. univ. dr. Duşiţa Ristin, lect. univ. dr. Joan Llinás, prof. univ. dr. Caius Dobrescu, Christian W. Schenk, Simona Grazia Dima, prof. univ. dr. Dan Anghelescu și prof. univ. dr. Mihaela Albu, care vor susține scurte prezentări și intervenții despre volum. Evenimentele se vor încheia cu o lectură poetică în mai multe limbi.

Din perspectiva traducerii, volumul „DACĂ” prezintă „originalitatea structurării unui întreg volum pornind de la un singur poem. El este intitulat foarte sugestiv DACĂ. Un proverb cunoscut afirmă concret-pragmatic că şi cel mai lung drum începe cu un singur pas, dar el se aplică în egală măsură şi drumului cunoaşteriişiautocunoaşterii; se poate construi o întreagă filosofie de la necesitatea primului pas pentru studierea universului care ne înconjoară; dar înţelegerea naturii lucrurilor aparente, sau esenţa lor comună devine sterilă dacă nu trecem mai departe, la investigarea propriei naturi, aflate în universul tainic din noi înşine. Acesta este îndemnul poemului „DACĂ”, din volumul Cânt de IubireSong of Love scris de Elena Liliana Popescu şi tradus de mine în limba engleză încă de acum cincisprezece ani. Un poem de natură filosofică, ce abordează sub forma unei interogaţii-introspecţii problemele fundamentale ale omului, şi misterul zămislirii cuvintelor ce se ascunde în Tăcere.”, afirma Adrian G. Sahlean, în prefața volumului.

Dintr-o altă perspectivă, volumul surprinde ideea conform căreia „nemăsuratul poate fi măsurat în măsura în care poţi cuprinde infinitul, moment unic în care creator şi creație, natură şi istorie, poet şi cititor formează o singularitate plurală a planurilor divine ale Artei. Aceasta este ceea ce se poate desprinde din acest poem, în care Elena Liliana Popescu, inspirată de viziunea asupra lumii care o caracterizează pe tot parcursul operei sale poetice, ne confruntă cu atât de multe posibilități ce ar putea fi în vastul univers – omenesc, demiurgic şi divin – ce ne este dat, cândva, să cunoaştem. Acest poem configurează un moment – într-adevăr, momentul – posibil al re-creaţiei, întoarcerea la profundul şi vastul mister al vieții. Poem cu multiple semnificaţii, ele toate compunându-l pe Unu.”, așa cum afirmă Luciano Maia.

Prin toate acestea, însăși autoarea volumului „DACĂ”, Elena Liliana Popescu, „se apropie de poezie venind dinspre matematică, de unde nota de puternică originalitate a operei sale poetice, poeta asumându-şi în mod deliberat modelul intelectual al lirei, adresându-se cu predilecţie ideii, gândirii. Nota personală a acestei opere trebuie căutată în amestecul de clasicism şi modernism, de tradiţieşiinovaţie, amalgam insolit detectabil atât în versificaţie, cât şi în conţinutul poemelor. Elena Liliana Popescu cultivă o poezie a marilor interogaţii, în disputa dintre sentiment şiraţiune poeta preferând să rămână pe tărâmul vrăjit al „formelor-gând”. O meditaţie asupra condiţiei umane este şicreaţia intitulată „DACĂ”, iar traducerea ei în şaptezeci și nouă de limbi reprezintă o veritabilă probă de virtuozitate”, consideră Gheorghe Glodeanu.

Pin It on Pinterest

Share This