Studenții programului de masterat în economie comportamentală din cadrul Facultății de Administrație și Afaceri a Universității din București au răspuns la una dintre cele 25 de întrebări propuse de campania pentru viitorul României „25 de ani în România” derulată de compania Ernst & Young, și anume:  Cum putem construi o cultură a experimentării și a testării impactului diferitelor politici publice, ținând cont de cercetările științifice actuale (economie comportamentală, sociologie, psihologie, neuroștiințe), pentru schimbarea comportamentelor la nivel de individ și comunități?

Prin răspunsul formulat, studenții UniBuc au reușit să propună soluții pentru îmbunătățirea societății românești. Elementele centrale ale răspunsului vizează importanța crucială a implementării de soluții, publice și private, în baza unor studii prealabile, respectiv în baza înțelegerii necesității de a aplica metodele de cercetare utilizate pe scală largă în momentul de față ca instrumente de fundamentare, precum: nudge-uri (un concept aproape intraductibil în limba română, stricto sensu ar fi vorba despre ghionturi) și studii de evaluare a impactului unei anumite intervenții construite pe modelul studiilor clinice de testare a eficienței unui medicament (randomized control trials, RCT).

„Revenind la preocuparea inițială – o cultură a experimentării în baza căreia să schimbăm comportamentele individuale și colective – un răspuns simplu și punctual, oricât ar fi de dezirabil, nu poate face față provocării. În același timp, principiile de acțiune sunt deja trasate și testate de către economiile altor țări. În mod natural, ele trebuie adaptate la contextul românesc însă, în acest scop, există un set de elemente fără de care nu putem continua:

  • dezbatere publică a modului în care putem adopta gradual această fundamentare comportamentală a politicilor publice (cu toate argumentele aferente, de la etică la eficiență)
  • echipă sau o rețea de echipe de specialiști care să exploateze resursele existente (bunele practici ale celorlalte țări captate în rapoartele de activitate ale agențiilor de profil sau pe diverse platforme de diseminare a informației), să adapteze și să creeze design-uri experimentale pentru strategii de tip nudge și studii de tip RTC (descentralizate sau centralizate sub forma unui Nudge Unit românesc)”, notează colectivul masteratului în economie comportamentală în cartea „25 de întrebări şi răspunsuri pentru viitorul României”.

Răspunsul complet al studenților Universității din București la întrebarea referitoare la componenta socială a viitorului României pot fi consultat integral aici.

Proiectul „25 de întrebări şi răspunsuri pentru viitorul României” reuneşte răspunsurile la 25 de întrebări selectate în urma derulării campaniei 25deIntrebari.ro, oferite de către experţi recunoscuţi în domeniile lor de activitate şi reprezintă un demers care ar putea constitui începutul unor politici publice de impact, dar şi al unor iniţiative private care să le ducă mai departe către proiecte concrete.

Cele 25 de întrebări selectate de către specialiștii EY au reușit să surprindă aspecte critice privind starea economiei și societății românești, pe mai multe paliere: digitalizare și noile tehnologii, sănătate și servicii medicale, urbanism și arhitectură, mediul înconjurător, energie, educație, mediul de afaceri și antreprenoriat.

 

Pin It on Pinterest

Share This