Apărut la Editura Academiei Române, volumul „Minerale metalice şi minereuri”, al doilea din trilogia Resursele minerale ale României este coordonat de prof. univ. dr. Emil Constantinescu si acad. dr. Nicolae Anastasiu. Co-autorii lucrării sunt Gheorghe C. Popescu, Denisa Jianu, Izabela Mariș, Antonela Neacșu, Alexandru Pătruți și Victor Răducă.

Lucrarea „Minerale Metalice și minereuri” răspunde exigențelor științifice, dar și cerințelor legate de aplicarea rezultatelor oferite de cercetare în sfera interesului economic. De altfel, volumul de față se referă, printr-o abordare originală, la probleme legate de principalele elemente metalice cerute de nevoile actuale ale societății, de unitățile metalogenetice din spațiul carpato-dunărean și de iazurile cu deșeuri miniere din proximitatea fostelor exploatări din Carpați și Dobrogea.

Al doilea volum din seria „Resursele minerale ale României” urmează primului volum dedicat „Mineralelor industriale şi rocilor utile” şi va fi continuat de cel de-al treilea, care va aborda „Resursele energetice ale subsolului”: petrol, gaze naturale, cărbuni, minereuri radioactive, ape termale, resurse neconvenționale.

Colectivul de autori de la Facultatea de Geologie și Geofizică consideră volumul drept o provocare ce a impus „găsirea unui mod de tratare care să țină seama de legătura naturală dintre resursa minerală pusă în discuție (mineral metalic sau minereu), unitatea geologică–metalogenetică (provincie, district) în care ea s-a concentrat (determinată de specificul proceselor magmatice, metamorfice și sedimentare care au generat-o) și de beneficiile (dar și de riscurile) pe care le putem avea când începem valorificarea lor (prin exploatare, în subteran sau la zi, prin procesare și utilizare)”.

Legătura dintre secțiunile volumului s-a realizat prin abordarea unitară și prin trimiterile frecvente de la o parte la alta. Tabelele din Anexe grupează un număr mare de ocurențe și zăcăminte listate (peste 400), cu proprietățile lor, fapt ce le apropie de cerințele unei bănci de date.

Concepută ca un fundament pentru strategia de dezvoltare a României, trilogia „Resursele minerale ale României” nu se putea limita, în lumea globalizată a prezentului şi mai ales a viitorului, la teritoriul naţional. Orice strategie pe termen lung trebuie să anticipeze mega-tendinţele evoluţiei ştiinţifice şi tehnologice, precum şi pe cele politice, economice şi culturale din întreaga lume.

Trilogia „Resursele minerale ale României” se adresează agenţilor economici din companiile de stat sau private, implicate în explorarea şi  valorificarea resurselor minerale, specialiştilor angajaţi în elaborarea unor proiecte de cercetare pentru industriile carep relucrează materii prime minerale, factorilor de decizie din administraţia publică centrală şi locală, cercetătorilor, profesorilor şi studenţilor din domeniul ştiinţelor naturii, ştiinţelor tehnice şi umaniste, precum şi tuturor persoanelor interesate de cunoaşterea patrimoniului naţional.

Pin It on Pinterest

Share This