A fost lansat apelul la contribuții pentru conferința internațională “Institutional change for inclusion in Higher Education”, organizată de Universitatea din București, în colaborare cu Universitatea Autonomă din Barcelona (“Universitat Autonoma de Barcelona”) pe 26-27 iunie 2018, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (Bulevardul Panduri nr. 90, București, România).

Conferința oferă un spațiu de analiză a realității și a perspectivelor de includere în învățământul superior, precum a schimbului de experiență și de bune practici privind promovarea dimensiunii sociale a învățământului superior, în vederea elaborării unui plan de acțiune pentru organizațiile de învățământ superior cu inițiative menite să promoveze centrele de acces și dezvoltare.

Grupul-țintă este reprezentat de manageri universitari, cadre universitare, cercetători, directori de școli secundare, consilieri și profesori, factori de decizie politică și experți în domeniul incluziunii sociale și managementului în învățământul superior.

Propunerilor de prezentări trebuie transmise pe adresa a4a@fpse.unibuc.ro, până pe 16 aprilie 2018.

Contribuțiile se pot referi la cercetări științifice și/sau bune practici

Lucrările trebuie să aibă între 2000-2500 cuvinte, cu referințele incluse, conținând:

  • Titlu lucrării
  • Numele autorului/ numele autorilor, instituția de proveniență a autorului/ autorilor, adresa de e-mail
  • 3-5 cuvinte cheie
  • Descriere generală a cercetării asupra întrebărilor, obiectivelor și bazei teoretice (până la 600 de cuvinte) (până la 600 de cuvinte)
  • Metodologia/ abordarea cercetării (până la 400 de cuvinte)
  • Rezultate (până la 300 de cuvinte)
  • Referințe (până la 400 de cuvinte)

Începând cu anul 2015, Universitatea din București prin Facultatea de Psihologie și Științele Educației, în colaborare cu Universitatea din Bristol, Universitatea din Jyväskylä, Universitatea Autonoma Barcelona, Institutul Politehnic din Leiria și Universitatea Degli Studi din Bergamo au implementat proiectul “Access4All” (http://www.access4allproject.eu).

Scopul conferinței “Institutional change for inclusion in Higher Education”  este de a prezenta principalele rezultate ale proiectului Acesss4All și va consolida astfel rețeaua instituțiilor și profesioniștilor interesați de domeniul dimensiunea socială a învățământului superior.

Mai multe detalii privind apelul la contribuții pentru conferința internațională “Institutional change for inclusion in Higher Education” pot fi consultate pe site-ul evenimentului.

Pin It on Pinterest

Share This